THIỀN THI - THẨMTHYPHƯỢNG

Các điều hành viên: Võ Nhân Sơn, Hoàng Mi Kha, hoanghoon

Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
THÁNG NGÀY THỌ ĐẠI TANG

Từ ngày mẹ mất thọ đại tang
Gần xa chùa miếu chẳng liên quan
Chân chùn gối mỏi lười lui tới
Họ hàng bè bạn biếng hỏi han!

Nhập thất tại nhà thay sơn cốc
Giáo điều Phật pháp miễn lạm bàn
Tháp cao chùa lớn rằng ngoại cảnh
Áo Phật, tâm ma cũng rỡ ràng!

Trở về kinh sách một vài trang
Thư pháp thuận tay thảo mấy hàng
Sáng chiều hai buổi ngồi Thiền quán
Ngoài tai chẳng thiết chuyện nhân gian

Thi hứng thả vần theo mây gió
Thị phi danh lợi chẳng mơ màng
Pháp hệ, Tông môn người muốn biết?
Mưa vừa dứt hột, nắng chói chang.

Ngày Vía Phật A Di Đà
Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 20 Tháng 10 2018, 11:16


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
TỨTUYỆT

ĐẠI NGÀN

Đại ngàn dấu ấn mãi muôn thu
Có ở nơi nao vết tuyệt mù
Chốn ấy tịnh trong và lặng vắng
Nơi này níu bóng bước nhàn du

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 21 Tháng 10 2018, 13:16


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
TỨTUYỆT

XIÊU LẠC

Lỡ khúc trần chung vậy cũng thà
Sông trôi bến lạnh đó dần xa
Vườn trăng đẫm lại hơi đông bấc
Lối gió tuồn ngang nước nại hà


thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 24 Tháng 10 2018, 11:38


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
CHIỀU VÔ ƯU

Hương sen ngan ngát tràn vương
Thi nhân hoan lạc khu vườn vô thanh
Ngàn sương gieo lấp lánh cành
Màu thu đọng thơm nhành trái mơ

Nước trời chim cá thẩn thơ
Cung đàn ai lướt mơ hồ du dương
Ráng chiều mây trắng ửng hường
Rảnh rang nâng chén vô thường vô ưu

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 25 Tháng 10 2018, 20:07


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
NHẤT TÂM

Vô vi câu pháp lạm bàn
Cạn sâu ý niệm tiềm tàng ân duyên
Tịnh nghiệp giải quyết đảo điên
Hành giả lễ bái, chư thiên cúng dường

Tâm thông ngát huệ từ hương
Xa dần huyễn hóa con đường viễn du
Đại bi dứt đoạn ao tù
Thâm tâm an lạc chu du tịnh miền

Pháp đăng đuốt sáng hiện tiền
Trồng cội công đức phuóc điền ngộ khai
Con đường chẳng vắn không dài
Trả vòng hạn hẹp mở khai tinh thần

Thân tùy thuộc ở nghiệp nhân
Thánh phàm xuất phát cũng cần chuyên nên
Tâm tịnh trọng yếu đừng quên
Thực hành nhất niệm yên bền xiển dương...

thẩmthyphượng

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 26 Tháng 10 2018, 14:32


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
TỨTUYỆT

NGHIỆP

Đời theo quy luật hợp rồi tan
Khó tránh lúc ôn cũng lúc hàn
Khách trọ thân này mai giả biệt
Nhân xưa chưa dứt mãi dây ràng


thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 28 Tháng 10 2018, 11:48


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
CHÁNH NIỆM

Đất cát đêm ngày sông chuyển di
Kết tập nhân lành người tương tri
Đạo tràng tinh mật lòng thêm rạng
Trong đời có kim ngân lưu ly

Phát lồ hối quá khẩn thiết hành
Khẩu nghiệp sai lầm khắc chế nhanh
Thoáng kiếp phù du đọan ngắn ngủi
Bận vòng khái lược với đua tranh

Một niệm buông lung mãi luân hồi
La võng hư vô giăng đó rồi
Ứng hóa nhân gian mong đắc lạc
Phương pháp tận tìm tốt đẹp thôi

Phật lực toàn năng lý nhiệm sâu
Tự tại bình đẳng đối trị mầu
Ánh triệt vi trần mãi chao đảo
Thiện tri thức vận dụng truy cầu...

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 31 Tháng 10 2018, 15:23


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
TỨTUYỆT

TRỒNG

Mùa đậu nên xuân từng nhánh thuốc
Đốt thiêu bùn sỏi nắng khô cằn
Dưỡng chăm rễ mạnh nuôi thần dược
Vươn cánh dài che mát khó khăn


thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 01 Tháng 11 2018, 10:53


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
DỰ PHẦN

Bảy ngày: Phật thất thanh âm
Tai nghe chánh pháp niệm thầm nam mô

Tâm im lặng vắng mặt hồ
Sen lòng vượt nước tỏa phô sắc vàng

Trầm hương thoang thoảng không gian
Câu vi diệu pháp nhẹ đàng tiến tu

Đạo tràng ấm áp hiền nhu
Con người đẹp lá vàng thu đất trời...

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 02 Tháng 11 2018, 18:04


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
THÚC LIỄM

Lỗi ở vọng tâm bản ngã ra
Hướng tu hời hợt bước dần xa
Tác ý hình tướng khó buông bỏ
Niệm hung triệt phá, gút lần ra

Đặc biệt dứt đi mầm tham sân
Bạt trừ, nhiếp thụ tự cân phân
Chuyên chú câu ly tránh xen tạp
Dự bị y báo trang nghiêm thân

Kinh nghiệm điều hay cốt gìn giữ
Học tập diển biến sự dần quen
Giữ lửa không tắt tâm thêm sáng
Phúc mỏng gian lao để luyện rèn

Thân ý tinh khiết nở hoa lành
Lưu tồn hoà khí đẹp tinh anh
Con người linh thể không mai một
Cây chăm tưới nước chẳng khô cành...

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 03 Tháng 11 2018, 09:26


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
TỨTUYỆT

TÁNH

Ngọc ở hư vô ngọc ở trần
Phù vân cũng đó hiện chân thân
Đi không nơi đến về nơi đến
Ngọc ở hư vô ngọc ở trần


thẩmthyphượng

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 04 Tháng 11 2018, 09:37


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
PHẬT SỰ

Gương lành nơi bậc thiện căn
Nhiếp thọ chân lý chống ngăn mê lầm
Đường xa lục đạo u trầm
Nhờ nương tôn đức thậm thâm cao vời

Cà sa đạm bạc độ đời
Phụ trợ nhất nhất ban lời ngọc châu
Cứu cánh diễn thuyết là đầu
Tín vị thường lạc trao câu an nhàn

Đại thiên thế giới ba ngàn
Phóng quang anh lạc đạo tràng yêu thương
Nhẹ nhàng ẩm thực hoa hương
Phù hợp Phật sự con đường nhân tha

Cung kính đảnh lễ Phật Đà
Niệm định hoan hỉ liên hoa tinh thần...

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 05 Tháng 11 2018, 18:08


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
TỨTUYỆT

VÔ THƯỜNG

Mai của vườn xưa ẩn đại ngàn
Giang hà khói sóng thổi mênh mang
Đi trong sinh tử đời phiêu lãng
Tứ đại tranh đua cát bụi vàng


thẩmthyphượng

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 07 Tháng 11 2018, 12:10


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
CẢM ĐỀ THI TẬP THIỀN (của Thy Phượng)

Thơ: “Lộ phùng kiếm khách tu trình kiếm
Bất ngộ thi nhân mạc hiến thi”

Kệ: Đời Đạo tu hành
Tâm Ngôn ý Phật
Hỉ xả Từ Bi
Viên dung Trí Huệ
Cứu Độ chúng sinh.
Rằng:
CẢM thi nhân gởi trao Thiền tập
ĐỀ ít câu hồi đáp thịnh tình
THI từ pháp ngữ lung linh
TẬP trung tâm ý diễn minh ngỏ cùng

ĐỜI khổ ải chập chùng phiền não
ĐẠO nhiệm mầu uyên áo miên man
TU mau để khỏi muộn màng
HÀNH trì, tinh tấn, nhẹ nhàng nghiệp thân

TÂM – pháp giới mênh mông vô tận
NGÔN hàm tàng đức nhẫn bao la
Ý Thiền tỏa khắp chan hòa
PHẬT – tâm viên mãn, Ma Ha vĩnh hằng

HỈ, ái, nộ vô ngằn di hận
XẢ lỗi người, tự nhận lỗi ta
TỪ hòa ách nạn đều qua
BI – thương chủng loại như là tự thân

VIÊN Đốn Giáo, thượng căn, thượng trí
DUNG sâu mầu yếu chỉ Như Lai
TRÍ thông soi khắp chủng loài
HUỆ căn hiển lộ, linh đài hào quang

CỨU nhân loại lầm đàng lạc lối
ĐỘ muôn loài thoát khỏi trầm luân
CHÚNG mê khắp cõi hồng trần
SINH vào Tịnh Độ nhờ ân Phật Đà.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Cư sĩ Vô Ngã kính,
Ngày 30 tháng 5 Quý Tỵ
06-7-2013
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 09 Tháng 11 2018, 10:32


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
NGUYỆN HƯƠNG

Kết hoa cõi báu kỳ hương
Vô biên rộng khắp mười phương thái hòa
Nén hương dâng niệm ta-bà
Vô chung vô thủy lan xa chẳng cùng

Thắp hương hỉ lạc bao dung
Hướng tâm tinh tấn trùng phùng điểm cao
Cổ- Kim mắc xích tương giao
Chứng nghiệm vạn pháp tơ hào không sai

Bánh xe diệu đế thuyết rày
Cảm thọ ứng biến vị lai cúng dường
Hương mầu vô hiện ảnh gương
Chuyển luân huyền nhiệm diệu thường Chân-Như...

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 10 Tháng 11 2018, 10:24


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
ĐÊM CÔ TỊCH

Cô liêu dạo khúc quạnh mông
Trăng sao chênh bóng gió lồng sương đêm
Ngân hà ánh bạc yếu mềm
Hàng cây thầm đứng canh đêm cao ngồng

Trăng còn trải ánh mênh mông
Đêm thanh gió tú thinh không bộn bề
Chuông chùa buông tỉnh giấc mê
Nỗi niềm tịnh vắng trở về cõi hư

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 11 Tháng 11 2018, 21:02


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
CƠN MỊ

Tư dạng vô hình sang thể trụ
Hình thành nhân cách chấp vào ta
Một khoảng thời gian dài đăng đẳng
Rồi lại vô hình trả bóng ma

Thân xác rũ tan còn tư tưởng
Đi vào vô định sợi hồng tơi
Mà bao vương víu niềm khoắc khoải
Một mảnh trần lao khó thể vơi

Xin ngồi nghe ngóng hợp ly tan
Một cõi u sầu mãi khóc than
Hãy bước đi thôi đừng quay trở
Và phơi mình xoãy dưới vàng trăng

Vẫn biết chốn đây khung giới hạn
Mang mểnh làm chi khối lạnh lùng
Trôi mãi trong vùng sương huyễn hoặc
Rất nhiều ảo ảnh hiện mông lung

Trong đời ghi lại đã dần theo
Sương tỏa mù khơi bụi tóp teo
Có thể phân ô ra từng thẻo
Đặt dài trong những hốc quạnh hiu

Chép lại ngàn muôn rã rợt hồn
Hình thành lốc xoáy động từng cơn
Đưa cơn hiện thực tìm dư ảnh
Hãy cúi nghiêng soi bóng nước vờn

Sóng trùm bọt cát xác xô bờ
Điệp khúc đi về cõi tiêu sơ
Cho đêm tóc xõa cài CƠN MỊ
Cút bắt trò chơi cười vu vơ...

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 13 Tháng 11 2018, 11:43


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
HÃY NHÌN

Lòng còn chưa được thanh tịnh
Càng chìm đắm nơi ái dục tình
Thì dù hai chốn tiên hay tục
Cũng trong vòng đau khổ nhân sinh

thẩmthyphượng

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 14 Tháng 11 2018, 22:12


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4053
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9675 lần
Được cảm ơn: 15993 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
.
TRỞ LẠI

Biển êm ngủ nhịp nhàng se gợn sóng
Thuở mênh mông đối diện trước trăng sao
Ngàn trùng mây chẳng biết sẽ về đâu
Đợt sấm sét mưa tuôn ào ạt lệ

Nhưng giông tố sao giạt lòng sau trước
Đã tiền thân nung nấu dưới trăng thề
Cõi trần lao quán trọ buổi đi về
Cũng bày trải phơi gan hồn lữ thứ

Vẫn biết trời luôn trọc trêu lắm sự
Môi hãy cười khi máu nhỏ lòng đau
Đem ủy mị chôn vào chốn thẳm sâu
Cho chân nhẹ đặt lên bờ bến lạ

Tay vốc lên từng vốc băng tuyết giá
Rồi nhẹ nhàng thả gió ánh bay rơi
Tuyết sẽ tan vào một cõi xa xôi
Như mưa vậy chìm đi cơn tầm tả

Tình sẽ nhẹ khi cất rời tảng đá
Nguyện bềnh bồng như hồn gió hồn mây
Khẽ giao lưu nắng sớm buổi ban mai
Nuôi nấng giọt sương gầy từ vạn thuở

Người cứ về bầu rộng một vùng xưa
Rất ấm áp dù chỉ là hoang đảo
Vũ trụ xanh vẫn đầy đủ trăng sao
Mới thấy rõ chỉ lòng ta quạnh quẻ

Tiếng chim ca không phân biệt mùa hè
Con suối chảy tự mình phân bố mãi
Để muôn thu cùng muôn sau nối lại
Vô hình chung thầm lặng sợi dây dài

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 09 Tháng 12 2018, 20:54


chauminhsan
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 848
Ngày tham gia: 09 Tháng 2 2015, 04:03
Đã cảm ơn: 2429 lần
Được cảm ơn: 4403 lần

Re: THIỀN THI - THAMTHYPHUONG

.
..TRỞ LẠI
.
Tiếng chim ca không phân biệt mùa hè
Con suối chảy tự mình phân bố mãi
Để muôn thu cùng muôn sau nối lại
Vô hình chung thầm lặng sợi dây dài
.
thẩmthyphượng
.
.
THỜI GIAN
.
Trói hình bóng theo sau lưng đi mãi.
sánh vai cùng kẻ đó lại vô tình..
hững hờ im chưa bao giờ ngó quày..
ta câm lặng cởi ra từng lớp áo.

Chấp nhận khi dịu dàng lúc giông bão.
vai trĩu oằn mưng tấy vết truân chuyên
gắng vượt sóng kèm lái giữ con thuyền
quay hồi bến neo chờ người yêu dấu.

Chưa sính lễ cau trầu mà gọi Bậu.
nhớ câu ca dao khác họ người dưng
cớ sao tương tư thầm trông chẳng đừng..?
thương hơn cả bà con và quyến thuộc.

Nghe tin giận dỗi tay chân luống cuống,
thẫn thờ ra vào đêm nhớ ngày trông..)!
.
CHAUMINHSAN
.
.

Gửi bàigửi bởi chauminhsan » 10 Tháng 12 2018, 05:32


Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thơ Sáng Tác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách