THIỀN THI - thẩmthyphượng

Các điều hành viên: Võ Nhân Sơn, Hoàng Mi Kha, hoanghoon

Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Lộ trình vô lượng pháp môn
Thậm thâm diệu lý vi tồn thế gian
Minh mẫn thông đạt cầu toàn
Tùy duyên khai thị trú an ưu cầu

Phật ban lý tưởng nhiệm sâu
Con nay nghe được tìm cầu tụng xưng
Hoa Nghiêm tỉnh lặng vui mừng
Viên dung tánh pháp lên từng sen cao

Siêu phàm thoát tục lớn lao
Chung lòng góp sức dìu nhau chớ từ
Tín tâm bao quát thái hư
Hạnh năng nương nguyện chơn như ngõ tìm

Pháp môn niệm Phật trang nghiêm
Hồi hướng công đức vô biên tư nghì

thẩmthyphượng

.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 22 Tháng 7 2019, 12:21


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
CÕI SEN THƠM

Dốc chí mà thôi chẳng cưởng cầu
Nơi tâm nhất thiết niệm tin sâu
Vô vi không cảnh thường lui tới
Ngàn sắc sen thơm ngát nhiệm mầu

Phật phóng ánh quang lớp điệp trùng
Quang minh vô lượng chẳng hình dung
Tâm thức rạng rỡ nơi khí chất
Rộng kết đôn đốc nhân loại chung

Cõi Phật thanh lương ngút mắt tầm
Tìm trong đóm sáng tự nhiên tâm
Cây treo trái ngọc đa thinh sắc
Pháp vọng hư không gió dẫn âm

Ai sẽ kề bên Phật tiến tu
Cắt dòng vô thỉ kiếp phù du
Kiện khang minh mẫn ngày viên mãn
Đọc kệ thâm trầm lượng tiếp thu...

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 24 Tháng 7 2019, 21:55


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
THÀNH TÍN

Niệm Phật, Phật lực gia trì
Nuôi dưỡng chánh niệm thích nghi giữ gìn
Rèn theo giới hạnh đinh ninh
Khai thông bế tắc niềm tin vỗ về

Sớm giác ngộ nhận điều mê
Được gần Tam Bảo trọn bề phước duyên
Có môi trường sach thiên nhiên
Bá tánh an trú đất hiền thiện chơn

Thường nhật vẫn vậy không hơn
Sứ giả viên đốn qua cơn bi sầu
Quay về với pháp nhiệm mầu
Tịnh tâm siêu việt bước đầu quá giang

Gạn nơi ý thức tiềm tàng
Vật chất tạm bợ xuôi làn nước qua
Tinh thần tỉnh lặng bao la
Tăng trưởng nghị lực thiết tha tín thành

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 27 Tháng 7 2019, 11:44


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
SÁU NẺO LUÂN HỒI
-vần bằng

Địa ngục trọng tội –ngạ quỷ khổ đau
A-tu-la thần lực sân si rầu
Súc sanh tăm tối –trời nhiệm mầu
Ta-bà lợi lạc rơi về đâu?

Bất kỳ đi qua trong sáu đường
Địa cầu cảnh giới vẫn vô thường
Luân hồi sợi dây vô hình đương...
Giấc mộng ảo ảnh ngắn thê lương

Lặn hụp trôi lăn theo u mê
Móc xích nối dài dây lê thê
Hạn mục sinh tồn đi quên về
Lạc thành vang ca say cung mê

Hướng về: Từ chân thơm hương bay
Sương mờ ưu phiền mây tan ngay
Oán kết hóa giải thôi không vay
Vô sinh an bằng trong hoa khai.

thẩmthyphượng

Sáu cõi:
Cõi trời
Cõi thần
Cõi người
Cõi súc sinh
Cõi ngạ quỷ
Cõi địa ngục
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 29 Tháng 7 2019, 10:11


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
LUNG LINH VẠN PHÁP

VÔ do cái HỮU phân ly
Nếu không có HỮU làm gì VÔ phân
NGÃ thời vốn dĩ không CHÂN
Thể như huyễn hóa cũng gần HƯ KHÔNG

SẮC, KHÔNG VÔ HỮU tánh đồng
Do TÂM phân biệt, nghẽn thông bất tường
TỰ TÁNH vốn thiệt CHÂN THƯỜNG
Bởi chưng NGU MUỘI lầm đườngVÔ MINH

CHÂN THƯỜNG diệu tính phát sinh
MINH MINH tuệ giác hiển linh suối nguồn
CHÂN MINH soi chiếu mười phương
Sáng ngời ba cõi sáu đường TỬ SINH

CHỦNG TÁNH tám vạn bốn nghìn
Chúng sinh VÔ lẫn HỮU tình đồng TÂM
PHẬT pháp vi diệu thậm thâm
Giải CHÂN THẬT NGHĨA khỏi lầm NHƯ NHƯ

Tặng thi đạo hữu CHÂN MINH
Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 30 Tháng 7 2019, 16:34


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
MẸ TÔI

Đơn côi ngày ba đi rồi
Mưu sinh dầu dãi đứng ngồi chợ trưa
Trời làm cho nắng cùng mưa
Mẹ tôi gió tiển sương đưa lạnh lùng

Tay mềm chân yếu dạ chùn
Vì con chẳng chịu thung dung quãng đời
Theo chân mẹ tháng ngày rơi
Thi gan người tựa như đời vọng phu

Thân chưa hóa thạch phù du
Mẹ ơi lòng mẹ sương mù ai hay
Thương ôi đôi chút hình hài
Còn mang nặng nợ trần ai những gì?

Xót đau đông giá thiên di
Choàng mưa đội nắng mẹ đi không nề....

thẩmthyphượng

.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 31 Tháng 7 2019, 07:52


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
VÔ VÔ...
-ghép chữ vô-thơ vui

Vô tự kỷ vô lai vô khứ
Vô điểm dừng vô dự vô bàn
Vô ngăn vô ngự vô can
Đời này vô hữu kiếm đàng đoạn sinh

Vô vi hiểu vô khinh vô trọng
Vô nhẫn mà tâm vọng thêm phiền
Vô si vô bệnh thần tiên
Vô đời ai có vô duyên tựu thành

Tiếp sau trước quẩn quanh vô ảnh
Chỉ mịt mù vô cảnh xa xưa
Cho rằng vô cớ đẩy đưa
Vô vàn oan trái sót chừa riêng ai

Vô vẹn vẻ vô bày vô tỏ
Mặc hợp tan vô tự vô ngôn
Linh tinh vô số việc dồn
Vô tả vô luận vô tồn vô tâm

Định luật vậy trăm năm vô biến
Chuyển đổi trong lui tiến vô tường
Vô thông vô thể vô phương
Nghiệp mình dẫn dắt vô thường bủa vây

Dẫu vô thiết chóng chầy đều phải
Đối mặt cùng sai trái vô ngăn
Vô tàng vô ẩn vô thăng
Chạy không thoát khỏi lưới giăng vô ngờ

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 02 Tháng 8 2019, 08:52


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
XUẤT TRẦN

Sinh linh chen lấn mịt mờ
Lòng tham vơ vét sống hờ xa hoa
Xác thân cát bụi ra ma
Nghiệp xưa chồng chất trẻ già mãi cam

Luân hồi nơi chẳng an toàn
Mỗi giây đối diện thời gian thải đào
Buồn vui sướng khổ gầy hao
Quán tánh tự tại trở mau phục hồi

Lìa khổ giá trị nhân đôi
Xa cơn sóng dữ dưỡng bồi tánh chơn
Đường tâm vẫn cần thiết hơn
Vô ngại vượt khó thiên sơn nối gần

Tìm về chân lý rõ phân
Pháp môn tu tập hiểu trần lao mê
Liên hoa đại đóa mong về
Ngọ môn đất Phật được kề bước chân

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 05 Tháng 8 2019, 09:35


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
VÂN TẬP

Từ phẩm tạng minh triết ngõ hầu
Luật luận chơn như rất nhiệm mầu
Thánh đạo sáng khai tan chướng ngại
Mưa pháp bá tánh thấm ân sâu

Huệ linh tính giác của con người
Từng lớp tịnh sanh tâm thảnh thơi
Bức phá vô minh mù mịt lối
Vẹt mây tỏ rạng ánh quang ngời

Công phu chìm ngập ý lưu ly
Thuyền tịnh trôi êm lướt diệu kỳ
Trì niệm dụng công không cách đoạn
Thuần duyên tâm thức tác hành vi

Trị nghiệp có gươm trí tuệ cùng
Bi mẫn cao trào phổ biến chung
Thung dung phong thái nghiêm vân tập
Pháp hỉ pháp lạc xóa lao lung

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 12 Tháng 8 2019, 12:37


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
VU LAN MÙA BÁO HIẾU

Vu Lan báo hiếu tới ngày
Mẹ Cha quá vãng còn đây tấm lòng
Cuối đầu khấn vái hư không
Nhớ ơn cha mẹ ẵm bồng cưu mang

Người đời năm tháng thọ tang
Con, tang Cha Mẹ nguyện mang trọn đời
Văn chương, văn tự tiểu lời
Công Cha, nghĩa Mẹ biển trời sánh ngang

k/n ngày Vu Lan Ất Mùi 2015
Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 13 Tháng 8 2019, 20:44


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
CẢNH GIỚI NƠI CẢNH GIỚI

Phương tiện chiếc phao bắt cầu
Cho ta vượt khó sông sâu lững lờ
Thức tỉnh từ một duyên cơ
Nhận và hiểu thấu bến bờ nguồn cơn

Thủy chung bước nhỏ chi sờn
Tấm lòng thiện nguyện cần hơn phong trào
Sống vui đoàn kết dồi trau
Từ bi sinh trưởng cảm giao tinh tường

Có bạn tốt được mến thương
Cùng đem tâm huyết vượt đường gian truân
Tôn chỉ giản dị hành tuân
Chánh niệm an trú tinh thần thanh yên

Mở lòng giải tỏa oan khiên
Tinh tấn phúc lạc tạo miền an cư
Vạn pháp vô thường hoại hư
Hiển nhiên tan hợp coi như phường trò

Diển viên sân khấu hát hò
Pho đời kịch tính vòng vo hạ màn
Phía sau của bức màn loan
Kịch đời diễn tiếp đa đoan vô thường,,,

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 15 Tháng 8 2019, 16:25


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
HƯỚNG THIỆN

Cung kính lòng dâng đại cúng dường
Mơ nguồn pháp hỉ khởi nguồn thương
Chứa chan thinh lặng nơi thường trú
Xa cũng gần bên quãng độ đường

Ta thuộc về đâu tùy ở ta
Căn giới huân tập thuận lâu xa
Nghiệp dĩ soi nhìn qua nghiệp thể
Hiện tiền nhân quả đối không ngoa

Tìm nguồn trân diệu đọng tâm tình
Khắn khít ân duyên chấp giới tinh
Hồng nhật ban mai khuôn giác tuệ
Đạo vàng rộng mở hiển chân linh...

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 18 Tháng 8 2019, 08:04


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
CHIỀU LẠC LOÀI

Khi lòng hoang vắng hoàng hôn
Đồng năng khô, bãi cát cồn hoang sơ
Đặt tên dấu hỏi nghi ngờ
Dửng dưng tượng đá bao giờ mông lung?

Thời gian vó ngựa điệp trùng
Lặng trang tiềm thức mịt mùng sơ khai
Cảnh buồn biết ngỏ cho ai
Góc trời kí vãng lắc lay sương mờ

Khơi tìm vết tích bơ vơ
Vòng tay nồng ấm câu thơ mẹ hiền
Sắc son với một niềm riêng
Còn lưu cảm xúc thiêng liêng vô cùng

Biển tình dòng chảy vô chung
Nhớ thương tình mẹ bao dung trọn đời...

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 19 Tháng 8 2019, 23:03


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
VẠN PHÁP THUYẾT

Gió mùa sang
Lá hoe vàng rơi như vẽ
Mưa phớt nhẹ hoa lá đầy
Điểm đó đây bướm sặc sở

Đàn bay lượn đẹp ban trưa
Cây bóng thưa in mặt nước
Người lần lượt đụt dưới tàng
Nắng chói chang con đường vắng....

Rồi vội vàng
Cuối mây ngàn chiều xuống núi
Trăng lủi thủi nhô đầu non
Mắt xoe tròn nhìn bao quát

Xanh bát ngát vùng biển khơi
Sóng đua bơi vỗ kè đá
Bọt bể rã thay nhau đợt
Tan hòa nước sau và trước...

Muôn hải âu hướng bờ mau
Tìm tổ ấm...vạt hoàng hôn
Sương muối dồn hồn đêm giá

Gió men dài trong kẻ lá
Đêm mặc cả ngủ im nào
Gió lao rao không chạy nữa
Đêm chan chứa kết thúc ngày...

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 22 Tháng 8 2019, 08:11


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
PHỤNG HÀNH

Phật pháp vô lượng không biên
Noi lời pháp chỉ giáo truyền Thế Tôn
Chúng sinh đâu mãi trường tồn
Sinh bệnh lão tử trầm hôn bao đời?

Phúc thọ vĩnh cữu gọi mời
Ai người lạc lỏng trùng khơi muốn về
Xếp gọn hành trang chỉnh tề
Sở học minh triết lối lề định an

Tâm bệnh nhờ thuốc đạo tràng
Ứng dụng tu tập dịu dàng hiền nhu
Thiền sinh sinh hoạt công phu
Phật giáo thông sự chánh tu duy trì

Niệm Phật giữ tánh thường khi
Nghiễm nhiên tiếp nhận nhu mì tâm tư
Ân cao Đức Phật đại từ
Chúng sinh ngộ kiến chân như vĩnh hằng...

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 24 Tháng 8 2019, 11:51


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
ĐỊNH LUẬT

Thế gian sinh diệt liên hồi
Xoay quanh ảnh huyễn hợp rời tan ra
Hẹn chi năm tháng phôi pha
Chờ qua đêm tối mai lòa ánh dương

Vô thường nhanh chóng vô thường
Mắt chưa nhận kịp đâu phương vãn hồi
Trăng in đáy nước ảo thôi
Mây trôi biền biệt thế rồi ra sao

Luân hồi sau trước, trước sau
Chung quy định luật trói vào thế gian
Biết thì biết vậy khó bàn
Sách kinh lời Phật dẫn đàng độ sinh

Tự cởi sợi dây vô hình
Hồn thơm tắm gội ánh minh sáng lòa
Ngự miền đại đóa liên hoa
Tự hồn tinh khiết vị tha đất trời

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 27 Tháng 8 2019, 13:22


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
TIẾNG VỌNG

Người đi quanh nẻo ta bà
Giận hờn vương vấn ranh ma thói đời
Mối duyên ô nhiểm chưa vơi
Rời trăm năm mộng ai người còn sau

Bon chen lần lựa qua mau
Tìm danh chuộc lợi phai màu trắng đen
Nhìn nhau lăng kính sang hèn
Nửa con mắt trắng đã quen thói lề

Con thuyền thắc thỏm ngô nghê
Biển dâu bất trắc não nề thế nhân
Tùng tâm nhiểm dục xa dần
Nhẫm câu nhật tụng tu nhân kiếp này

Tánh lành quy tập pháp hay
Lục căn huân tập quắc quay nhiều đường
Ta về an cứ khiêm nhường
Đôi dòng thơ ấy tỏ tường riêng cho

Dòng sông lặng một con đò
Trôi như hương tỏa tự do trong ngần
Chuyển lưu dòng nghiệp báo thân
Tự tay buông xả phăng lần mối dây

Thâm trầm con nước dâng đầy
Trăng tròn vành vạnh bóng mây thư nhàn
Tiếng chuông vọng tự xa ngàn
Tan trong tịch vắng lặng trang không lời...

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 29 Tháng 8 2019, 21:31


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
DÒNG NGHIỆP

Phước nghiệp xoay chuyển mau lâu
Đầu mối thủy chung chẳng cưỡng cầu
Bao nhiêu sự việc dần chi phối
Một ly ngàn dặm nước qua cầu

Vạn lý xây nên tháp rêu phong
Cỏ hoang sinh sản trải mênh mông
Muốn diệt phải thường xuyên bứng gốc
Mầm mống sanh tử thác ra sông

Nước lớn lên cao nước rút ròng
Phù sa bồi đấp thuở nên đồng
Ngàn năm qua để thành dâu bể
Mà nghiệp hồi luân dòng tiếp dòng

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 30 Tháng 8 2019, 11:48


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
NGHIỆP LUÂN HỒI

Vòng sinh tử vay từ vọng niệm
Thọ nghiệp trần hiển hiện luân lưu
Cái nhìn đo đạt tiếp thu
Thị phi biệt biện đặc thù hợp duyên

Người thanh thoát yêu miền chí hướng
Lánh đua tranh vọng tưởng xa hoa
Thuyền đi biển sóng bao la
Vượt trong ô nhiễm ta bà tham sân

Dòng sinh diệt cân phân từ khước
Đóng mở ra kẻ được người thua
Ồn ào huyên náo ban trưa
Sấm vang cồn cả cơn mưa chủng loài

Kẻ hung mảnh châm ngòi pháo đốt
Gây hoang mang hoảng hốt thất thường
Mất còn trước mắt tang thương
Hoàng hôn cho cuối nẻo đường phù du

Chút linh thể công phu gìn giữ
Cứ từ sanh đến tử... chờ sanh...
Vô tri cơn gió lay mành
Thiếu lòng chánh niệm tròng trành khổ thân
.
thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 03 Tháng 9 2019, 14:16


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5422
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13970 lần
Được cảm ơn: 21976 lần

Re: THIỀN THI - thẩmthyphượng

.
.
THĂM QUÊ

Vân du Nghĩa Lĩnh đền Hùng
Đường vui cảnh lạ chập trùng núi non
Trăm năm ngẫm cuộc vuông tròn
Mới hay tri kỷ sắt son nghĩa tình.


Vòng đời chẳng đắm nhục vinh
Ngẩng đầu nào dám nghĩ mình thanh cao
Có chăng đôi lúc tự trào
Tấm thân Tứ đại nghêu ngao Ta bà.


Phiêu linh muôn nẻo sơn hà
Lời ru võng gió hiên nhà vấn vương.
Vòng đời bươn chải bao phương
Vẫn rưng rưng mỗi dặm đường về quê


Đâu hoa Gạo đỏ bờ đê
Tường bao chiếm chỗ rào tre trốn tìm
Nghe buồn thưa thớt tiếng chim
Trẻ trâu mê mải bụi Sim cuối mùa.


Cọ xòe ô thuở xa xưa
Mênh mang kỷ niệm nắng mưa dãi dầu
Tháng năm nước chảy qua cầu
Nén hương kính Tổ-mái đầu điểm sương...


Chính Đức
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 05 Tháng 9 2019, 22:04


Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thơ Sáng Tác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]9 khách