đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

Các điều hành viên: Võ Nhân Sơn, Hoàng Mi Kha, hoanghoon

Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
PHẬT TÂM

Thoát trần ly tục ẩn Thiền Lâm
Quanh co đèo suối cảnh u thâm
Núi non trùng điệp xa xa tít
Mây trời lớp lớp biệt mù tăm
Chuông mõ sớm chiều quên thế sự
Khói hương Tam Bảo, nguyệt đêm rằm
“Đắc ý vong ưu vô giá bảo
“Bổn trâm phi Phật diệc phi tâm”

Mùng 6 tháng 8 Tân Mão
3tháng 9/ 2011
Tặng nữ sĩ Thy Phượng
Vô Ngã
*2 câu kết tạm dịch:
Bảo vật vô giá hiện tiền
Thỏa lòng vứt bỏ ưu phiền nơi đây
Bảo vật vốn chẳng phơi bày
Chẳng tâm, chẳng Phật, vật này vốn không
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 22 Tháng 6 2019, 11:50


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
TÂM THIỀN

Lặng lẽ tinh thần định niệm thâu
Tư lương Bát Nhã cửa an mầu
Tu tâm hướng thiện sanh phương báu
Sửa tánh hồi ngay gặp cõi châu
Mát mẻ hoa sen tăng trí huệ
Bằng yên cảnh tịnh đủ duyên mầu
Quân bình vững chắc kiên nhu đạo
Tự tánh cho người giác ngộ sâu

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 23 Tháng 6 2019, 11:13


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
HÀNH TRÌ

Lời thầy nhắc nhở thực hành ngay
Phật đã vì chung nặng bản hoài
Độ tận muôn người lên cõi phúc
Dắt dìu sanh chúng đến tương lai
Trồng hoa lối đạo bình minh sáng
Đặt móng vô sanh Bát Nhã bày
Vạch rõ vô minh thân tứ đại
Mượn thân tu học tiến liên đài

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 25 Tháng 6 2019, 09:17


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
Nhân duyên chuyền níu do đời trước
Nghiệp quả hôm nay lại có mình (sư phụ T.M.S)


LUẬT NHÂN QUẢ

Nhân tạo tác nhiều rất hiển linh
Duyên vay nợ trả chuyện công bình
Chuyền thân đã buộc nào mong tính
Níu phận dây dưa dẫu tái sinh
Do lục căn còn hay mắc dính
Đời nương ngũ uẩn đã vô minh
Trước gây thiện ác không phân định
Nghiệp quả hôm nay lại có mình
.
thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 26 Tháng 6 2019, 16:22


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
THIỀN HÀNH

Buông xả tâm sân đóng trái duyên
Đường xa nghịch thuận lái con thuyền
Hoài xuôi cái ác tơi bời sống
Mãi thích dại si kiếp hóa điên
Bến giác sen chờ vui tánh thiện
Bè qua bỉ ngạn rõ cơ huyền
Thanh quang tụ điển soi tâm rạng
Hành giả đi vào cảnh giới yên

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 27 Tháng 6 2019, 12:54


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
CẢNH LÀNH

An vui cảnh trí ở trong lòng
Vị đạo cho đời hạnh phúc đong
Tiếng kệ năm xưa còn nhắn nhủ
Lời kinh muôn thuở hướng vào trong
Người mơ cõi Phật hoa sen mọc
Kẻ tưởng Tây Thiên cội giác trồng
Dấn bước chơn thường không quản ngại
Tâm nhuần niệm Phật pháp lành mong

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 28 Tháng 6 2019, 13:01


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
CHỢT NGHĨ

Nghĩ ngợi vô thường vật chất tan
Không chi bất hoại với thời gian
Ngu ngơ tâm thức vô hình dạng
Ngột ngạt suy tư kí ức mang
Khổ ải tình nhà sâu vết rạn
Âu sầu nghĩa phố nặng đa đoan
Nhiều khi mệt mỏi quên thiền quán
Hối lỗi sen tâm chợt nở vàng

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 29 Tháng 6 2019, 09:25


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
THÙY THỊ NGÃ (ai là ta?)

Hợp duyên, tùy nghiệp lại nhập thai
Chín trăng cách ấm tạo hình hài
Thập loại nhân thân nan khả đắc
Phận người sai biệt gái cùng trai
Kiến thức giác tri thời tiền kiếp
Tái sanh biến mất tuyệt không hay
Bồ Tát sợ nhân phi tạo tác
Chúng sinh sợ quả, nghiệp dài dài

Vô Ngã
(gởi Thy Phượng)
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 30 Tháng 6 2019, 12:11


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
CẢNH GIỚI

Sân si buông bỏ được vô biên
Giải tỏa lo toan lẫn muộn phiền
Rực rỡ phần hồn trông bến cũ
Chan hòa thể tánh thấy uyên nguyên
Tham thiền một khắc an mầu hiểu
Nhập định vài giây biết hữu huyền
Đạo pháp cho mình khai trí tuệ
Sen hồng cảnh nước Phật Đà duyên

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 01 Tháng 7 2019, 10:01


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
ĐIỀU PHỤC

Cảm tạ bao điều dạy mến thương
Tình thơ tạo một cõi thiên đường
Si sân nuôi dưỡng hồn sai hướng
Ngã mạn ham mê thể nhiễu nhương
Nhủ bạn khuyên ta lòng ngọt dưỡng
Ân thầy nghĩa Phật ý miên trường
Thuận cơ tiến hóa từ bi lượng
Bãn ngã thôi chìu sẽ ngát hương

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 02 Tháng 7 2019, 10:11


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
HUÂN TU

Ngũ uẩn giai không chợt tỉnh ra
Khuyên đừng biếng trể lụy trần sa
Thơ ca tánh thủy trong thanh tịnh
Kệ hát thiền tâm chứa thái hà
Đạo chẳng gìn lòng sân phát lửa
Duyên không thuận cảnh nghĩa phôi pha
Vun trồng hạt trí ngàn hoa trổ
Cư sĩ huân tu phúc tại gia

thẩmthyphượng

.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 03 Tháng 7 2019, 14:38


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
-thơ vận trắc

Cờ phướn đủ màu đèn sáng chói
Oan hồn uổn tử dân vô tội
Tiếng loa gào thét đến đinh tai
Kèn trống xập xình nghe nhức nhối
Lợp trại, dựng lều nhớ kẻ nghèo
Chưng hình, bày ảnh phản ảnh đói
Kiếp sống thân người cũng vẽ vang
Giải oán khắp đường, oan tỏ lối

Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 04 Tháng 7 2019, 23:03


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
Chút vui hớn hở dành con trước
Khổ hạnh an nhiên giữ phận mình.

(MÙA VU LAN – Chính Đức)

LUẬN ĐIỂM

Chút vị suy tư luận bất bình?
Vui làm điểm trụ kiếp nhân sinh
Hớn cho khối việc phân ra tính
Hở rộng chia nhau thể hiện tình
Dành luận điểm bàn kiên quả định
Con người phát khởi sự tường minh
Trước khi hợp khế điều an tịnh
Khổ hạnh an nhiên giữ phận mình.

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 06 Tháng 7 2019, 13:07


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
Tích đức cần lao qua nghiệp chướng
Tu thân tục lụy hết vô minh

(MÙA VU LAN-Chính Đức)
.
ĐẠO HIẾU
.
Tích trượng thần thông kiếm mẹ mình
Đức tâm cứu mẫu được siêu sinh
Cần Tăng chú nguyện mười phương lực
Lao nhọc Kiền Liên vẹn hiếu tình
Qua kiếp luân hoàn người tạo tội
Nghiệp quả trước sau phải thọ hình
Chướng ngại tiêu trừ nhờ hướng thiện
Tu thân tục lụy hết vô minh

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 07 Tháng 7 2019, 15:48


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.

.
NIỀM VUI

Yêu màu Phật pháp đạt huyền không
Tiếng kệ câu kinh tỉnh thức lòng
Thể chất trui rèn qua khổ lụy
Tinh thần tri kiến bước sang dòng
Năm xưa hạnh nguyện luôn còn nhớ
Vị đạo ngày nay vẫn nghĩ mong
Giũa tánh hương lành xây bến mộng
An nhàn lặng lẽ những thu đông

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 08 Tháng 7 2019, 12:22


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
SỐNG...
-vận trắc -tnbc

Còn chút hơi thở là còn sống
Tắt thở giây lâu mất hơi nóng
Từ lúc sanh ra tới tuổi già
Tử thần đuổi theo như hình bóng
Hiếm người qua khỏi vượt trăm năm
Đường sinh tử ai không qua cổng
Vậy cứ thản nhiên sống chờ ngày
Dù biết thế gian là cõi mộng...

Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 09 Tháng 7 2019, 07:20


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
THƯỜNG HAY...

Chìu chuộng tăng lên bản ngã thường
Tâm si thuận hướng nẻo vô cương
Niệm lành Phật dạy thơm lừng hướng
Ý dục quỷ xui địa ngục vương
Lắm kẻ vô thần kiêu hảnh bướng
Nhiều người cuồng tín chuốc tai ương
Chìm trong thiện ác tơi bời lưỡng
Cố gắng quay về bến giác lương

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 10 Tháng 7 2019, 12:10


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
ĐẠO.CHO THƠ

Đạo đến hồn thơ bổng hóa mầu
Duyên lành muôn kiếp đã ăn sâu
Người chung thiện ý xem bằng hữu
Đạo mở thiền chơn đủ bạn bầu
Cảnh huyễn nơi này chim cá chậu
Huyền minh chốn cũ tự do đầu
Căn trần đoạn ngắn tươi sen hậu
Bỉ Ngạn bờ kia sánh bảo châu

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 11 Tháng 7 2019, 12:58


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
TẬP TU

Gieo câu tứ đạo sáng không mờ
Ngập ý tương phùng nở đóa thơ
Giải hết lo toan tình mới mở
Dẹp đi túng bẩn nghĩa lành mơ
Thể thân mát mẻ Quan Âm độ
Sáng sủa tâm tư Phật Tổ chờ
Tỉnh lự nhịp nhàng đều đặn thở
Vui mừng hội nhập bước thiền sơ

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 12 Tháng 7 2019, 16:22


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4640
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 11402 lần
Được cảm ơn: 18563 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
CHƯỚNG NGẠI QUANH TA

Ôm sầu gói giận cứ nhân đôi
Thất bại thành công trải nghiệm rồi
Sự huyễn mênh mang làn nắng trải
Cơn buồn vần vũ áng mây trôi
Theo thầy học đạo tâm mòn mỏi
Gặp bạn so đo tiếng lỡ bồi
“Quán” sóng mưa to như gió thổi
Công phu tỉnh tọa hãy yên ngồi

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 13 Tháng 7 2019, 09:18


Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thơ Sáng Tác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: LƯƠNG TUYỀN6 khách