đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

Các điều hành viên: Võ Nhân Sơn, Hoàng Mi Kha, hoanghoon

Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
.....................
Biết được núi rừng cảnh Tây Nguyên
Núi đồi khe suối thác mọi miền
Địa danh tên đặt người dân tộc
Xứ sở cảnh quan nét đẹp riêng
Cư dân hiền hậu và trực tính
Rừng rất thanh u, núi lại thiêng
Ngọc linh* tang ẩn loài sâm quý
Đặc sản mật ong cũng đắc tiền

*Tên núi Ngọc Linh
Vô Ngã (Gởi Thy Phượng)
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 17 Tháng 10 2018, 10:14


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

[quote="thamthyphuong"].
.
BẾN MƠ

Thăm thẳm non cao ấm nắng mờ
Nỗi lòng phật tử lẽ nào ngơ
Mây xanh bảng lảng ru hồn đá
Núi biếc tự lòng mộng khắc thơ
Cầu tự giãi bày tâm lịch lãm
Di đà thơm thảo dạ ban cho
Đường tùng quạnh quẽ nơi an lạc
Ngõ trúc đường về cõi bến mơ.


Phạm Văn Khảo 28.06.2015

.
-đáp họa
BẾN MƠ

Phật tự nằm im dưới bóng mờ
Tìm về nẽo rạng bớt lòng ngơ
Thầm câu Phật hiệu tâm thanh thản
Nhẫm chữ Di Đà ý nhẹ phơ
Nguyện dưới Phật tiền dân phúc lạc
Cầu trên Thế Tổ nước an bờ
Người người tịnh mỹ tâm hồn mở
Dắt díu nhau cùng đẹp bến mơ


28 - 06 - 2015
thẩmthyphượng

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 19 Tháng 10 2018, 07:43


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-bài họa
CÕI MƠ

Nhập định thiền na dưới bóng mờ
Đi tìm tâm ảnh hỏi tình ngơ
Học hoài một chữ không buông bỏ
Viết mãi nghìn câu lục tự phơ
Qùy dưới Phật Đài cầu phúc lạc
Đứng lên Chư Tổ nguyện an bờ
Tâm thanh ý tịnh lòng rộng mở
Nhẹ bước phiêu du đến cõi mơ….


Ta Dương Thương
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 20 Tháng 10 2018, 10:37


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-đáp họa
CHỐN MƠ

Biết hiểu trần lao chiếc bóng nhờ
Nhưng hoài mắt lấp với lòng trơ
Vai thân giả tạo nên hình nhớ
Mượn ý huyền hư định nghĩa hờ
Cõi tạm hơi tàn giây lát thở
Vùng thiêng sen nở phút sang bờ
Tìm ra bến trụ tan lo sợ
Bước nhỏ đi dần ngộ chốn mơ

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 21 Tháng 10 2018, 10:16


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-họa ĐẠO và ĐỜI của TTP
Đạo ?

Đạo hiếu ngày nay chẳng giống thơ
Đức tâm trôi dạt biết đâu bờ
Đến chùa cầu lộc danh không hổ
Đi chợ giật giành lợi tưởng mơ
Chung thủy mấy người xây tổ lạnh?
Ngoại tình bao kẻ biết làm ngơ?
Bấy nhiêu khổ lụy từ không Nhẫn
Gặp mãi cho nên chẳng bất ngờ


Huỳnh xuân sơn

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 22 Tháng 10 2018, 09:04


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-đáp họa
ĐẠO

Đạo giữ cho ta đẹp sắc thơ
Nhìn qua ngoảnh lại thấy ra bờ
Tâm lành một niệm luôn ghi nhớ
Hướng thiện bao điều vẹn ước mơ
Ngọn lạch nguyên sơ lòng thấu cảm
Nguồn lưu thủy tổ gốc nào ngơ
Buông rời khổ lụy tâm hằng sáng

Thủy sám lòng trong sẽ được nhờ

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 23 Tháng 10 2018, 11:57


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-họa
ĐỜI
.
Đời cứ cho mình những ý thơ
Quay qua nhìn lại thấy xa bờ
Trăm bài thi phú còn mong nhớ
Trà rượu say mèm chẳng ước mơ
Ghép câu tìm chữ lòng như hiểu
So câu đối vận ý nào ngơ
Tâm thanh gió mát... trăng hằng sáng
Lòng trong suối lạnh dạ nào ngơ


Tạ Dương Thương

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 24 Tháng 10 2018, 11:45


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-đáp họa
THƠ

Cứ tự xuôi mình yêu mến thơ
Mặc khi gần bến với xa bờ
Bao nhiêu đoản khúc thêm oằn nợ
Mấy cuộc thiên trường chẳng nở ngơ
Ý buộc cho tìm phương tháo gở
Lời treo khó thể vượt câu ngờ
Vì thơ lắc lẻo câu thương nhớ
Nóng lạnh khô cằn cũng cứ mơ


thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 25 Tháng 10 2018, 10:30


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
TRĂM NĂM THẾ SỰ

Trăm năm thế sự chuyện phù vân
Một kiếp nhân sinh giữa cõi trần
Khó gặp duyên lành tu giải thoát
Dễ gì hội ngộ bậc chân nhân
Chơn như pháp giới là bình đẳng
Bát nhã đâu chê kẻ phú bần
Dẫu lắm bạc vàng bao nỗi khổ
Sao bằng thanh thản lắng chuông ngân.


Sư phụ T.M.S
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 26 Tháng 10 2018, 10:02


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
BÀI HỌA
NƯƠNG NHỜ PHẬT LỰC

Dửng dưng đi giữa cảnh phù vân
Chẳng ngại thanh tâm nhuốm bụi trần
Nhất niệm mong cầu vui giải thoát
Chí thành mãn nguyện thấy hiền nhân.
Tư lương tế độ cùng bình đẳng
Yếu hạnh giải oan hết phú bần
Bồ tát lòng lành lo cứu khổ
Bốn loài đảnh lễ tiếng vang ngân.


Đệ tử Chính Đức.
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 27 Tháng 10 2018, 09:54


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
KHÁC VÂN TAY
Thơ Hoanghoon


Mỗi ngón tay người khác chỉ vân
Vẫn gieo được thiện cả trên trần
Hàng ngày giữ vững hồn thanh thoát
Cuộc sống kiên trinh sáng tại nhân
Xã hội an hòa không cấp đẳng
Chúng sinh vui khỏe hết cơ bần
Giầu nghèo khó tránh điều đau khổ
Ngẫm nghĩ cho cùng vọng phúc ngân!

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 28 Tháng 10 2018, 11:56


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-bài họa
THIỆN NIỆM

Oan khiên cũng chỉ áng phù vân
Mong chẳng xao tâm trước bụi trần
Áo vải huân tu tìm giải thoát
Lòng lành cởi mở gặp hiền nhân
Trải từ vô thỉ xa đằng đẳng
Lên xuống trăm năm chuyện phú bần
Chánh niệm an nhiên lìa đoạn khổ
Nhẹ nhàng thanh thoát tiếng lòng ngân.


thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 29 Tháng 10 2018, 12:05


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
BUỔI SÁNG Ở THIỀN LÂM
– thất ngôn bát cú

Sương khói hay là mây phủ che
Lờ mờ đồi núi bức màn the
Phương đông ửng đỏ như rực cháy
Trăng tàn chưa lặn sắc vàng hoe
Xa xa xóm vắng gà gáy sáng
Nỉ non tiếng dế khóc bên hè
Từ mái hiên chùa sương nhỏ giọt
Khiến cho thiền khách lắng lòng nghe

Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 30 Tháng 10 2018, 16:46


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
– thất ngôn bát cú
........................................
Khiến cho thiền khách lắng lòng nghe
Tiếng cỏ than van bị đá đè
Cành lá chuyển mình trong sương sớm
Hoa vừa hàm tiếu vẫn còn e
Chuông sớm tiểu quên hồi báo thức
Trời vừa rạng sáng bị mây che
Hư không im vắng như nín thở
Khua tan chỉ tiếng nước châm chè.

Vô Ngã (Gởi Thy Phượng)
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 31 Tháng 10 2018, 13:54


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
TỰ TRI GIẢ ANH

Trà dư lý sự việc Diêm Đài
Dâu bể vô thường khó đúng sai
Mắt dẫu tỏ tường duyên hạnh nghiệp
Miệng đâu dễ luận phúc trùng lai.
Mãi tìm Nhất thể nơi tương đối
Quên cõi Nhị nguyên chốn biện bài
Thấu hiểu thiên kinh cùng vạn quyển
Sao bằng tự ngộ "Tớ" là ai!


(Trao đổi cùng thiền khách về ý nghĩa của câu "Tự hiểu chính mình là Đẹp)
Chính Đức
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 02 Tháng 11 2018, 19:05


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-bài họa
Vòng Cong

Danh vọng vòng cong kẻ rớt đài
Ngã đau chẳng hiểu bước đường sai
Tu tâm phúc đức không oan nghiệp
Luyện hạnh an lành chớ ngọng lai.
Cõi thế đi đâu tìm tuyệt đối
Cảnh tiên tưởng đã được an bài
Trường đời triết lí bao nhiêu quyển
Thông hiểu ngọn nguồn dễ mấy ai?

.
hoanghoon
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 03 Tháng 11 2018, 09:20


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-họa thơ thầy
CHƠN TÂM

Hồ thu sen cạn rã trơ đài
Một niệm vô thường hiểu đúng sai?
Thân giả nào đâu là thật nghiệp
Ý dừng tạo tác hết hồi lai
Lo tình phân biệt sanh phiền toái
Mừng tánh anh minh mới hiển bày
Bát Nhã Tâm Kinh gìn chính quyển
Uyên nguyên thiệt tánh biết mình ai!


11/07/2016 DM thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 04 Tháng 11 2018, 09:45


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
Chính Đức tôi cảm ơn Diệu Mai đã đến đọc thơ và lưu lại
bài Họa để chia sẻ cùng "TỰ TRI GIẢ ANH". Chính Đức đọc được câu
"Hồ thu sen cạn rã trơ đài" bất giác viết mấy câu ứng tác tặng Thi hữu đây.
TỨ ĐẠI XẢ LY

Thấu lẽ đổi thay cuộc thịnh suy
Nên lòng chẳng rối lúc nan nguy
Trung thần khó trọn tình tôi chúa
Hiếu nghĩa cũng đành chuyện mũ ni.
Đức trọng đạo cao vui quý kính
Tài sơ trí thiển khổ vô nghì
Tấm thân giả tạm vô thường đến
Tứ đại mai này cũng xả ly!


Chính Đức

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 05 Tháng 11 2018, 10:30


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
DẠO TRONG THƠ

Đẹp thuở ngây ngô mộng thắm cười
Thi đàn ấm nghĩa cuộc đời vui
Hoa thơm tô điểm gần xa mới
Lá biếc trang hoàng khắp chốn nơi
Đắm đuối tình thơ nao nức đợi
Si mê con chữ ngẩn ngây bơi
Tin yêu hoài bảo và ca ngợi
Dang cánh chim tung cuối biển trời

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 06 Tháng 11 2018, 17:12


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3972
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9317 lần
Được cảm ơn: 15601 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-bài họa tnbc

Sáng ngắm vườn hoa ngàn cánh tươi
Chan hòa nắng sớm cả lòng thơi
Hương đưa ngào ngạt trong ngày mới
Gió thoảng tình nồng giữa đêm mời
Tìm trong câu chữ ngần ngại bởi
Lần lựa tứ thơ lỏng lẽo thời
Ở giữa vườn thơ dưỡng tâm ngơi
Bóng tánh chân như hiện cuối trời


Tạ dương thương

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 07 Tháng 11 2018, 12:19


Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thơ Sáng Tác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách