đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

Các điều hành viên: Võ Nhân Sơn, Hoàng Mi Kha, hoanghoon

Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
NGHE LỜI NHẮC NHỞ

Mây mù vẹt sạch phải nào mơ
Sáng tối dụng công chẳng quản bờ
Biết nẻo an bằng người đã nhớ
Đường qua bến giác chẳng bơ vơ
Chân thành đối đải tùy duyên ở...
Kiên định dung hòa rõ hạnh chờ
Diệu pháp chứa chan lòng cởi mở
Nghe lời nhắc nhở ngọt ngào thơ

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 25 Tháng 9 2019, 08:47


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
MỘNG

Nhớ xưa Hồ Điệp mộng Trang Chu
Mờ mờ ảo ảo lẫn sương mù
Trong mộng Trang Chu là Hồ Điệp
Điệp Chu ai thực với ai hư?
Trong hư có thực, thực tàng ẩn
Trong thực có hư, nét đặc thù
Hiền Thánh, Phàm nhân ngu và trí
Man mác Thánh Phàm trí lẫn ngu.

Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 26 Tháng 9 2019, 11:32


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
VUI THIỀN

Tâm thiền có tịnh chẳng mong cầu
Tánh Phật trong ta mỏi kiếm đâu
Vị đạo tung hoành nơi vũ trụ
Câu kinh gói trọn lý chân mầu
Huyền minh thái cực càn khôn tỏ
Cảnh huyễn bày phơi tính giác mau
Mộng giũ trần lao sen ngọc nở
Bè lau bỉ ngạn phút ban đầu

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 27 Tháng 9 2019, 09:40


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
THỰC

Con người vốn thích sống trong mơ
Chán chê thực tế đáng nghi ngờ
Thực tại phủ phàng nhiều bức xúc
Mộng ảo lung linh thực vẫn ngờ
Thực tại đau lòng nhiều hệ lụy
Trong mơ huyễn ảo trí vật vờ
Sống thực như người từng đã sống
Chết là một giấc ngủ không mơ.

Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 28 Tháng 9 2019, 10:57


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
NIỀM TIN

Sóng dữ mưa to cũng cố chèo
A Di Đà Phật độ người theo
Công phu miên mật nam mô niệm
Tỉnh tọa trang nghiêm quán chiếu reo
Nẻo đạo chỉnh thân người đến ngỏ
Đường tu nâng bước kẻ lên đèo
Quay đầu bến giác không xa nữa
Diệu pháp sen hồng có chốn neo

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 29 Tháng 9 2019, 10:29


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
TRÀ

“trà dư tửu hậu”nhất danh trà
Nhất âm vạn nghĩa ý bao la
“Đầu trò tiếp khách” trà khơi chuyện
Hậu tiệc, tiển đưa cũng vị trà
Trà Thiền, trà Đạo, Phù Tang quốc
Xứ của anh đào, xứ của hoa
Trà đàm, trà luận, tâm thanh thản
Trà tam, tửu tứ, ngũ vi đa

Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 30 Tháng 9 2019, 10:34


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
Phố vắng rao đêm lời héo hắt
Ga buồn lơ đãng khách nhìn nhau.

Chính Đức


TÀU ĐI...

Phố cuối mưa làm ướt nỗi đau
Vắng làng thôn cũ nhạt mai đào
Rao rao bóng ngả cây cô quạnh
Đêm ngập lơ ngơ điện xỉn màu
Lời gió ngập ngừng đưa tiển vội
Héo hon tiếng máy ngậm ngùi lao
Hắt hiu bỏ lại người mong đợi
Ga buồn lơ đãng khách nhìn nhau.

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 01 Tháng 10 2019, 08:04


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
TỬU-3

Tửu lễ tam chung bất khả đa
Tế thiên, tế địa, tế nhân gia
“Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
“Nhạc ngộ tri âm nhất cú đa”
Bồ đào mỹ tửu quang bôi dạ
Tống tửu âm vang tiếng tỳ bà
Thỉnh quân vị ngã nhất bôi tửu
Tây xuất dương quan vạn dậm xa

Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 02 Tháng 10 2019, 09:32


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
TÁN THÁN PHẬT

Đẳng giác Như Lai thương chúng sinh
Soi nguồn đuốt tuệ sáng vô minh
Ba hai tướng hảo trang nghiêm tịnh
Ngọc thể tám mươi ánh sắc huỳnh
Đại hỉ từ bi tam độc cứu
Đại hùng trí lớn độ sinh linh
Vầng trăng đức hạnh hương thiền định
Lý pháp thân trùm cõi diệu thinh

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 03 Tháng 10 2019, 08:34


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
HOA-4

“Hoa tại viên trung nhân tại lâu”
Vô tâm cũng cảm thấy hoa sầu
Hoa người thông cảm chung tâm trạng
Người hoa hội nhập ý thâm sâu
“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận”
“Sắc không, không sắc” chớ cưỡng cầu
Tứ thời ngắn ngủi hoa sinh diệt
Ở tạm rồi đi được bấy lâu!

Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 04 Tháng 10 2019, 08:25


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
Chơn không hiển dụng là diệu hữu
Diệu hữu đâu lìa nói chơn không

(RÙA GIẾNG VÀ RÙA BIỂN Sư phụ T.M.S)

LÝ TÁNH

Chơn tánh tìm về tự tánh không
Không không diệu hữu cũng ngang đồng
Hiển công đôi phút đâu làu tỏ
Dụng cảnh bao đời khó hiểu thông
lý như như trời bất động
Diệu chân thiện mỹ Phật hằng trông
Hữu duyên ưng phúc nào tham vọng
Diệu hữu đâu lìa nói chơn không


thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 05 Tháng 10 2019, 08:33


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
PHƯỚC
1-
Cúng dường tạo phước, phước cho ai?
Kẻ ban, người nhận cũng đều sai
Ai đủ quyền lực ban cho phước?
Phước họa triền miên “tự khứ lai”
Nhân quả ba đời, lời Phật dạy
Van nài xin xỏ thật nhàm tai!
Nghiệp chướng trùng trùng chưa đoạn dứt
Nợ còn đầy dẫy, lại thêm vay!
2-
Dùng tiền mua phước, phước bao nhiêu
Tích lũy bao năm đã khá nhiều
Hưởng phước, ngân hàng không tính lãi
Lâu ngày chầy tháng phước dần tiêu!
Sao không tu tập lo bái sám
Niệm Phật Di Đà buổi sớm chiều
Đắc quả vô sanh không thối chuyển
Tiếp dẫn Đại Sư, cha kính yêu.

Vô Ngã

.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 06 Tháng 10 2019, 08:10


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
AN VUI

Hỷ lạc niềm vui vẹn ước mơ
Lời vàng Phật thuyết độ sang bờ
Tâm đồng giác ngộ tương phùng đạo
Ý hội tham thiền cởi mở thơ
Niệm Phật chí tâm liền tỉnh thức
Tụng kinh sám nguyện giải nghi ngờ
Duyên lành muốn học không trăn trở
Chợt nở hồng sen mỹ diệu chờ

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 07 Tháng 10 2019, 09:48


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
GIỖ THẦY(26.6 âm lịch)

Hăm sáu vừa qua ngày giỗ Thầy
Hắc long môn đệ những còn ai?
Phần tư thế kỷ Thầy nằm xuống
Tuyệt học thôi đành chịu một mai!
Bắc phái thiếu Lâm ai thừa kế?
Đương truyền nghiệp Tổ xứng bậc tài…
Long đầu, hồ vĩ, xà quyền cước
Nội ngoại bí truyền sáu bộ tay?

Tặng ba Linh
Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 08 Tháng 10 2019, 09:11


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
ĐƯỜNG ĐẠO

Đảnh lễ Phật Đà được bảo châu
Kinh văn đại tạng chiếu xa mầu
Lòng buông tạp ý con đường mở
Niệm trụ thanh lương Phật quốc thâu
Cảnh tục hên xui nhiều bất cảm
Tâm phàm nạn trược gở từng khâu
Sát na thuận nghịch đều duyên cả
Bỉ ngạn bờ qua chẳng khó đâu

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 09 Tháng 10 2019, 11:32


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
LỘC

1-
“Vô ân thọ lộc” chuyện thế gian
Vào chùa lễ bái lại cúng dường
Cầu phật Bồ Tát xin rước lộc
Lộc đâu ban bố khắp muôn ngàn!
Cúng vài đồng lẽ xin tiền vạn
Lợi lộc thấy rõ ai cũng ham
Nếu Phật Bồ tát in tiền được
Không nỡ hẹp hòi với thế gian.
2-
Thế gian lại dám nhại tiền âm
Thật giả khó phân dễ nhận lầm!
Diêm Vương Địa phủ chưa hỏi tội
Bày ra bói toán quẻ với xăm
Cõi Âm xử án quyền tối thượng
Luật sư nhân chứng chẳng ăn nhằm
“Công minh liêm chính” là tôn chỉ
Đừng hòng đút lót giảm bớt năm.

Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 10 Tháng 10 2019, 10:32


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
CƯ SĨ TẠI GIA

Cư sĩ thân tu hạnh giữ gìn
Hằng ngày niệm Phật nhớ âm thinh
Hồi chuông gọi thức, người mê tỉnh
Tiếng mõ kêu mơ, kẻ não tình
Bản ngã nơi mình to khổ lụy
Đất tâm của Phật rộng huyền minh
Hoa sen bùn lọc hương thơm tịnh
Nhắc nhủ ta mau tự sửa mình

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 11 Tháng 10 2019, 08:36


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
CHẾT

1-
Chết là một giấc ngủ không mơ
Nói là nói vậy chứ vẫn ngờ
Mơ tàn, thức giấc còn kể chuyện
Chết đi, sống lại có bao giờ!
Gia đình thân quyến dù thương tiếc
Giàu xây mộ đẹp, kém đơn sơ
Thiên đàng cảnh giới nghe xa lắc
Trên đường có cảnh sát phục chờ?
2-
Có phí giao thông, hao mòn lộ,
Kiểm tra bằng lái, xét vu vơ?
Có xét chứng minh, trình hộ chiếu,
Kiểm tra đô giả, khám giấy tờ?

Hành trang không có người thong thả
Chẳng bạn đi cùng khỏi phải chờ
Chỉ còn nỗi lo làm hộ chiếu
Phải thuê dịch vụ lập hồ sơ.

Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 12 Tháng 10 2019, 16:27


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
GIÁC NGỘ

Diệu lý ngàn năm mới được theo
Bổn sư chánh pháp độ tâm nghèo
Sân si Phật dạy đem tà thẻo
Ái ố thầy khuyên chớ thả neo
Ý tịnh thong dong lòng chẳng méo
Thiền tâm chậm chắc dạ nào teo
Mai kia đối diện dù bao nẻo
Khổ lụy vô thường nhẹ gánh đeo

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 14 Tháng 10 2019, 09:03


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5360
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 13815 lần
Được cảm ơn: 21779 lần

Re: đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

.
.
CÓ ĐÃ NHƯ...

Tiền kiếp, bây giờ bạn với tôi...?
Nào trông ao tịnh nở sen rồi
Muốn hương thơm tới bao la lối
Thì phải nhờ hoa bát ngát đồi
Đạo giúp tâm linh nghiêng giác cội
Đời trao ý thức thẳng nguyên khôi
Chừng như ta đã lần tương hội
Dấn bước con đường chẳng cúc côi

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 16 Tháng 10 2019, 07:59


Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thơ Sáng Tác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]4 khách

cron