MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

Điều hành viên: thẩmthyphượng

Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5729
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 14794 lần
Được cảm ơn: 22789 lần

Re: MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

.
.
KHÓ LẮM ĐƯỜNG THI / KÍNH MỜI HỌA
---*---
Lắm nghĩa đường thi ý sắc sâu
Lời hay tứ đẹp tóc phai màu
Luật niêm chặt chẽ nào đâu dễ
Bằng trắc khắt khe trắng mái đầu
Bác học vần thơ truyền vạn kiếp
Tầm cao ngôn ngữ giữ mai sau
Bổng trầm tiết tấu tình tha thiết
Vang vọng âm thanh khắp lục châu.

12/6/2016
Tuyen45
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 06 Tháng 3 2021, 23:32


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5729
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 14794 lần
Được cảm ơn: 22789 lần

Re: MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

.
.
-bài họa
ĐƯỜNG THI

Ngồi buồn ngẫm nghĩ luật đường sâu
Xếp đặt từ thanh bậc đủ mầu
Nghĩa ngữ bao người suy diễn dạ
Vần niêm lắm kẻ phải đau đầu
Niềm say trót thấm men nồng trước
Lối mộng quên ngờ vị đắng sau
Thả chữ đề thơ vui có bạn
Cùng nhau nhả ngọc với buông châu...

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 07 Tháng 3 2021, 22:08


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5729
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 14794 lần
Được cảm ơn: 22789 lần

Re: MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

.
.
-họa
THƠ CỔ

---*---
Thơ cổ thời Đường nghĩa nặng sâu
Lời Nam - ngôn Hán sắc muôn màu
Văn chương uyên bác tôn công trạng
Nho nhã khiêm nhường bạc trắng đầu
Lớp trẻ vo tròn đem bỏ sọt
Người già trau chuốt để đời sau
Bao năm mài dũa thành viên ngọc
Tỏa ánh hào quang khắp sáu châu.

13/6/2016
Tuyen45
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 12 Tháng 3 2021, 15:16


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5729
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 14794 lần
Được cảm ơn: 22789 lần

Re: MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

.
.
-họa

Thơ Đường, Việt hóa đã bền sâu
Hán Việt, từ nôm đủ sắc mầu
Lớp trẻ say rèn từ thắm tóc
Người già thích luyện đến sương đầu
Lời hay tiếp bước, noi người trước
Ý dở dừng chân, nhắc kẻ sau
Gọt dũa, trau mài thành tuyệt tác
Lưu truyền kim cổ khắp năm châu!

Nguyễn Xuân Dương
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 14 Tháng 3 2021, 20:51


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5729
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 14794 lần
Được cảm ơn: 22789 lần

Re: MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

.
.
ĐƯỜNG THI BÁT CÚ
---*---
Ngồi ngẫm đường thi nghĩa đậm sâu
Lời thơ ẩn ý chứa chan màu
Tám câu sắc tỏa ngời non nước
Bảy chữ hương bay khắp địa đầu
Niêm luật ngặt nghèo trong tứ trước
Vần thanh êm dịu đối từ sau
Nhịp nhàng uyển chuyển theo cung bậc
Vang vọng truyền lan đến mỗi châu.

14/6/2016
Tuyen45
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 17 Tháng 3 2021, 21:09


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5729
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 14794 lần
Được cảm ơn: 22789 lần

Re: MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

.
.
-bài họa
THẤT NGÔN BÁT CÚ ĐỦ GAM MÀU

Để lại cho đời ý nghĩa sâu
Thất ngôn bát cú đủ gam màu
Niêm vần rất chặt từ câu trước
Đổi vận không trùng tới chữ sau
Họa khá thơ đường suy mệt não
Bình hay tứ tuyệt nghĩ đau đầu
Luôn dò lỗi bệnh ta cần tránh
Muốn được như thầy đổ giọt châu.

Huỳnh Thị Ánh Tuyết
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 19 Tháng 3 2021, 21:01


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5729
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 14794 lần
Được cảm ơn: 22789 lần

Re: MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

.
.
-bài họa
HỌC MÃI THƠ ĐƯỜNG

Thơ Đường đậm ý nghĩa càng sâu
Đọc sẽ ngời lên sáng đủ màu
Bảy chữ êm đềm in sát dạ
Nhiều âm lả lướt cuộn trong đầu
Theo đà sách vở bao đời cũ
Trải nghiệp đàn anh những kiếp sau
Lộng lẫy ân tình tha thiết phủ
Ngân dài vạn cõi đến nhiều châu !

13.06.2016 Bích Hà
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 22 Tháng 3 2021, 20:19


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5729
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 14794 lần
Được cảm ơn: 22789 lần

Re: MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

.
.
-họa
ẨN Ý ĐƯỜNG THI
---*---
Người bảo thơ đường ý ẩn sâu
Lời văn nghĩa chặt quyện trong màu
Thấy hay mượn đọc quên ngày tháng
Tưởng dở mua xem sáng cái đầu
Đan trắc từng câu êm vế trước
Cài bằng mỗi tứ đẹp vần sau
Khử trừ khổ độc trầm âm biển
Loại bỏ phong yêu bổng vọng châu.

14/6/2016
Tuyen45
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 24 Tháng 3 2021, 21:03


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5729
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 14794 lần
Được cảm ơn: 22789 lần

Re: MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

.
.
-bài họa
ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA

Thơ Đường rất tuyệt nghĩa thâm sâu
Xướng họa cùng nhau tỏa sắc màu
Dào dạt hồn thơ đâu tưởng dễ
Trào dâng nét nhạc vẫn đau đầu
Niêm - vần chặt chẽ truyền muôn kiếp
Luật - đối chi li gửi mãi sau
Kết bạn giao lưu càng thắm thiết
Vui - buồn, sướng - khổ sẻ chia châu !

Trần Thị Thanh Xuân
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 27 Tháng 3 2021, 21:33


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5729
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 14794 lần
Được cảm ơn: 22789 lần

Re: MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

.
.
-bài họa
ĐỐI HỌA THƠ ĐƯỜNG

Luật đối thơ đường ý thẩm sâu
Vần niêm âm điệu tỏa hương màu
Tám câu lựa vận trao tròn ý
Bảy chữ trùng thanh rối rắm đầu
Có lẽ yêu thơ từ mấy kiếp
Nên còn mến ngữ mãi về sau
Tình thi khắc họa càng thân thiết
Tứ đẹp dùi mài tựa ngọc châu!

thẩmthythượng
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 28 Tháng 3 2021, 21:11


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5729
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 14794 lần
Được cảm ơn: 22789 lần

Re: MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

.
.
THƠ ĐƯỜNG
---*---
(BÀI TỰ CẢM TÁC)

Thơ đường khó mấy vẫn ham chơi
Ngữ chặt ý hay lại ngắn lời
Câu cú giàu từ vang vách núi
Tứ vần rộng nghĩa vọng bầu trời
Tôn vinh bác ái lòng nhân thiện
Lên án gian tà thói dở hơi
Bình cũ bao đời ngâm rượu mới
Men nồng đượm chất chẳng khi vơi.

Tuyen45
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 29 Tháng 3 2021, 20:47


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5729
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 14794 lần
Được cảm ơn: 22789 lần

Re: MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

.
.
Chùm thơ xướng họa
Ông Chăm Bà
(Kính tặng Bác Võ hàng xó 82 tuổi)

Ông đã chăm bà cả chục năm
Bà thương ông nhất, chỉ âm thầm
Hằng ngày chợ búa lo chu đáo
Môi buổi tâm tình dốc nội tâm
Thời tiết ôn hòa an dưỡng sức
Mưa sa gió giật lỡ không trầm
Chơi cờ luyện trí tuần đôi ván
Mọi việc gia đình chẳng để ngâm.


28/6-2016
Võ Thanh Cường
.
TỰA NƯƠNG

Cả một đời dài chả tính năm
Tin yêu tríu mến dẫu âm thầm
Thời gian trôi tuột không lai đáo
Nghĩa cả buộc ràng ngự chữ tâm
Tuổi trẻ chung nhau cùng hết sức
Thân già nương tựa lúc thăng trầm
Thú vui thanh nhã cờ đôi ván
Thơ viết tặng bà rảnh rãi ngâm !

04/07/2016 thẩmthyphượng (họa)

-bài họa -tnbc
Thương Ông Bà

Thương ông hôm sớm chăm sóc bà
Một đời tần tảo chẳng la cà
Sáng sớm tinh mơ ông ra chợ
Mua thịt nấu cháo bón cho bà
Tình nghĩa vợ chồng trăm năm mà
Ngày xưa lúc khỏe bà làm cả
Này lúc đau yếu có ông chăm
Hạnh phúc nào bằng gia đình ta

Ngô Thị Thảo

Tâm Sự Cùng Bà

Đời người chẳng biết được bao năm
Lặng lẽ đôi câu nhắn nhủ thầm
Lúc trẻ tình sâu thề bất tử
Khi già nghĩa trọng giữ trong tâm
Bao ngày giông bão không lùi bước
Những buổi mưa sa chẳng bổng trầm
Sống khỏe mong bà luôn dưỡng sức
Yên bình ông viết tặng thơ ngâm.


6/7/2016 Võ thanh Cường

Cám ơn những câu thơ họa thật hay. Chúc TTP luôn vui vẻ nhé!
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 01 Tháng 4 2021, 21:03


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5729
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 14794 lần
Được cảm ơn: 22789 lần

Re: MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

.
.
CÔ NHẠN

Đò duyên chậm lỡ nước vơi đầy
Gió thổi thân bèo dạt cõi mây
Nhánh hạ cành thu buồn ngõ tủi
Sầu khung vắng cửa nguyệt xuân trầy
Từng cơn sóng vỗ ôm bờ đảo
Những áng chim về ngủ bụi cây
Khắc khoải vàng son còn mỗi nhạn
Tình sao lạnh lẽo giá tim nầy

JAMES BAOD
27/06/2014
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 04 Tháng 4 2021, 19:24


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5729
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 14794 lần
Được cảm ơn: 22789 lần

Re: MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

.
.
Bài Họa
LẠC LỐI TÌNH DUYÊN
(Ngũ Độ Thanh )

Lỡ bến tình duyên nợ bỏ đầy.
Mưa phùn gió thổi tạt làn mây.
Quỳnh hoa rũ rượi hờn ghen mát.
Tửu sắc tàn canh giận dỗi trầy.
Nghĩa mọn bay về nơi sóng biển.
Yêu mòn lượn tới chỗ nhành cây.
Hình như lạc lối vườn hoang dã.
Nghĩ sợ người xa quả đất này !

28.06.2014 Vũ Hồng Quân
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 05 Tháng 4 2021, 20:46


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5729
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 14794 lần
Được cảm ơn: 22789 lần

Re: MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

.
.
Bài Họa
KHÓC BÊN TRĂNG
( N Đ T )

Ngoài hiên lá rụng phủ vương đầy
Gió thổi từng cơn bỡn cợt mây
Gác nhỏ phòng hôi buồn đệm nẫu
Nhà xưa mái dột thẫm sơn trầy
Nhiều đêm thức trọn lo hoài bão
Mấy buổi canh chừng sợ gẫy cây
Lặng lẽ nhìn trăng ngồi nức nở
Vì sao? số phận khổ như nầy.

2016 Nguyễn Vân Tiến
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 08 Tháng 4 2021, 20:59


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5729
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 14794 lần
Được cảm ơn: 22789 lần

Re: MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

.
.
Bài Họa
ĐƯỜNG TÌNH
( NĐT)
.
Trắc trở tình duyên vọng nghĩa đầy
Chân người lữ khách lạc đường mây
Cung rời bến mộng buồn trăng tiễn
Phím rã thuyền mơ giận cỏ trầy
Cánh nhạn bay về hang viễn ẩn
Thân cò thúc thủ đậu cành cây
Xa đời lặng lẽ hồn thanh thản
Thả huyễn sầu quên vợi kiếp nầy.

2016 Vân Thủy
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 10 Tháng 4 2021, 20:37


Hình đại diện của thành viên
thẩmthyphượng
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 5729
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 14794 lần
Được cảm ơn: 22789 lần

Re: MỘNG SUỐI NGUỒN-đường luật

.
.
Bài họa
NHỚ ANH VŨ HỒNG QUÂN

Ngày nay kể lại nhớ Quân đầy
Muốn gặp anh thì phải cỡi mây
Hỡi đất ơi trời đau lòng rạn *
Gìà thương trẻ nhớ nẫu thân trầy *
Từ hôm sớm.. biệt xa trần thế +
Trốn mãi Thi Đàn.. bỏ trụ cây +
Chỉ nén hương Hồng Quân Vũ nhận
Cho người bạn hữu thỏa tâm này

*Cú trung đối ,
+Giao cổ đối
28/06/2016 Vân Tiến
.

Gửi bàigửi bởi thẩmthyphượng » 13 Tháng 4 2021, 23:00


Trang trước

Quay về Thơ Đường Luật - Thành Viên

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron