Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nhật Minh mời hoạ cho vui

Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 9 2020, 10:30
gửi bởi Nhật Minh
Gửi bạn thơ

Lâu ngày chẳng thấy bạn vào chơi
Xướng hoạ cùng nhau trải những lời
Vắng lặng đường thi câu đón đợi
Im lìm lục bát chữ buông lơi
Tình sâu giữ trọn bày điều gợi
Nghĩa nặng gìn chung tỏ ý mời
Xứ lạ phương xa đâu biết gởi
Nhờ mây nhắn giúp để buồn vơi.

Nhật Minh
- Nhắn bạn Hoanghoon lâu rồi không thấy vào diễn đàn

Re: Nhật Minh mời hoạ cho vui

Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 9 2020, 15:06
gửi bởi thẩmthyphượng
[quote="Nhật Minh"]
.
Gửi bạn thơ

Lâu ngày chẳng thấy bạn vào chơi
Xướng hoạ cùng nhau trải những lời
Vắng lặng đường thi câu đón đợi
Im lìm lục bát chữ buông lơi
Tình sâu giữ trọn bày điều gợi
Nghĩa nặng gìn chung tỏ ý mời
Xứ lạ phương xa đâu biết gởi
Nhờ mây nhắn giúp để buồn vơi.

Nhật Minh
- Nhắn bạn Hoanghoon lâu rồi không thấy vào diễn đàn
.
NHẮN BẠN

Muốn bén duyên thơ xướng họa chơi
Buồn khi bạn vắng thiếu câu lời
Vườn sương trống gót rêu in bám
Ngõ nắng cành trơ bụi bám lơi
Dạ hiểu khi vui điều mến gợi
Lòng hay lúc nhã khúc thương mời
Làn mây nhắn hộ hoanghoon hỡi
Trở lại thi đàn để nhớ vơi

thẩmthyphượng
.

Re: Nhật Minh mời hoạ cho vui

Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 1 2021, 15:53
gửi bởi Nhật Minh
Chảnh...

Về già ngẫm lại nghĩ thương tui
Nhớ thuở xuân xưa tiếc ngậm ngùi
Đẹp tựa Ni-Ê… đây bỏ túi
Xinh như Ngọc Diễm… đó lo lui
Giờ đây Thị Nở gặp toan lủi
Hiện tại Vô Diệm thấy cũng lùi
Lủi thủi ra đường gầm mặt cúi
Chân run chống gậy lấy gì vui.

Nhật Minh