Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Đổi đời

Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 8 2020, 08:41
gửi bởi Nhật Minh

Đổi đời

Anh già em cũng đã già
Chân run gối mỏi sao mà mần ăn
Trèo lên tuột xuống khó khăn
Hôn môi chẳng ngọt vì răng hỏng còn

Da nhăn thịt mỡ hết ngon
Sao không đổi món để còn sống dai
Em nên tập lái máy bay
Tìm người khoẻ mạnh đẹp giai mới tình

Còn anh lại mê gái xinh
Để được hảnh diện số mình đào hoa
Mặc cho thiên hạ gièm pha
Thấy mình thoải mái… người ta so bì

Xứng đôi vừa lứa làm chi
Sao chẳng tận hưởng phí đi một đời


Nhật Minh