LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Điều hành viên: Liên Thơ

Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Bệnh không tôn trọng và không chung thủy
là sợi chỉ mỏng manh làm phá vỡ môi trường hạnh phúc.


MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 21 Tháng 12 2012, 22:29


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Những người có nhiều bạn lớn hơn tuổi mình chính là người khôn. Những người có nhiều bạn nhỏ hơn tuổi mình chính là người trẻ mãi. Những người có nhiều bạn khác phái chính là người đa tình.

MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 22 Tháng 12 2012, 22:24


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Hạnh phúc một gia đình phụ thuộc khi chọn vợ
Hạnh phúc đại gia đình phụ thuộc khi chọn dâu.

MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:42


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Nhiều của một đời thừa hưởng
Nhiều chữ nhiều đời rạng danh.

MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:43


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Hạnh phúc của người đàn ông
là hôn nhân được với người mình yêu
Hạnh phúc của người đàn bà
là hôn nhân được với người yêu mình.

MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:43


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Thước đo giá trị một người quá cố không phải số tài sản để lại mà là số người tiếc thương.

MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:44


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Người giàu không phải là hiếm
Người trở nên giàu không có kẻ thù mới là người hiếm.

MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:45


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Đàn bà thường trừng phạt mình bằng cách luôn khắt khe
cay nghiệt với chính giới mình.

MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:45


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Đàn ông thích quyền lực
như đàn bà thích làm đẹp.

MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:46


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Trong tuần trăng mật lòng vị tha của con người rất hào phóng; cá tính nào của bạn được bạn tình chấp nhận
là chấp nhận mãi mãi; cá tính nào không chấp nhận
là không chấp nhận mãi mãi.

MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:47


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Người khó tính, tình yêu đến cũng khó, tình yêu đi
cũng khó. Người dễ tính, tình yêu đến cũng dễ,
tình yêu đi cũng dễ.
MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:48


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Người ta thường hay lo lắng các con mình bị sa ngã,
Nhưng không biết rằng dễ sa ngã hơn chính là bố (mẹ) chúng.

MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:49


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Con hư, hỏng một cá nhân.
Bố (mẹ) hư, hỏng một gia đình.

MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:50


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Ở đâu không có đàn bà ở đó không có mùa xuân
Ở đâu có nhiều đàn bà ở đó có nhiều sóng ngầm.

MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:50


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Tạo hóa rất công bằng, người khá hình thể thì kém tài năng
và ngược lại, ai có cả hai thì cả xác cả hồn luôn đau đớn.

MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:51


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Không có tình yêu thương có nghĩa là không có gì,
vì những thứ ngoài tình yêu thương đều vô nghĩa.

MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:52


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Không ai muốn người khác hơn mình,
ngoài tình cảm bố mẹ giành cho con cái.

MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:53


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Đàn ông yêu đàn bà bởi vẻ đẹp bên ngoài cái đầu
Đàn bà yêu đàn ông bởi vẻ đẹp bên trong cái đầu.

MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:54


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Giàu sang, chức quyền, danh vọng là một kiểu thời trang mà người nào, thời nào, xã hội nào cũng đều ưa chuộng.

MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:55


Nguyễn Công Phúc
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 835
Ngày tham gia: 24 Tháng 10 2012, 09:38
Đã cảm ơn: 1111 lần
Được cảm ơn: 1560 lần

Re: LỜI HAY Ý ĐẸP - MÃ LAM

Người nữ ham bình yên,
người nam hám quyền.
MÃ LAM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Công Phúc » 28 Tháng 12 2012, 18:55


Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Lời hay Ý đẹp - Thành viên Thi hữu

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách