Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

TỈNH

Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 6 2018, 09:22
gửi bởi Hoàng Mi Kha

TỈNH

Sau vô số đòn đau của số phận, nàng thực sự gục ngã.
Chợt thấy bóng đèn, nàng đập tan, dùng mảnh vỡ cắt vào tay.

Bỗng một người đàn ông xa lạ xuất hiện ngăn nàng:
- "Sao cô phải làm thế?"

- Đời tôi toàn thất bại, tôi sống để làm gì?
Người lạ lắc đầu thất vọng:
Tôi là Thomas Edison, từng thất bại hơn 10.000 lần trước khi phát minh bóng đèn điện
cho nhân loại.
Và tôi không mong làm ra nó để giúp kết liễu những người thất bại như cô.

Nàng giật mình, choàng tỉnh trong bệnh viện"

Sưu tầm