Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

ĐỪNG TỰ TI

Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 7 2019, 15:28
gửi bởi Hương Quê

Đừng tự ti

Bạn thân trách tôi tự ti và nói:
"Con người không vượt được mình vì không hiểu hết chính mình".
Bạn bảo:
- Cậu đứng sát vách với tay lên hết cỡ xem đến đâu. Với cao hơn nữa! Hơn nữa!..
Tôi lắc đầu:
- Hết cỡ rồi.
- Cậu chưa nhảy lên mà. Hãy nhảy cao hơn.
Tôi lại lắc đầu:
- Tớ chịu!
- Sao cậu không lùi lại lấy đà để nhảy?

Tôi nhìn bạn và chợt hiểu vì sao bạn ấy đã đạt được nhiều thành công trong đời.

Hương Quê