đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

Các điều hành viên: Võ Nhân Sơn, Hoàng Mi Kha, hoanghoon

Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
QUỲNH HƯƠNG

Sống với đêm trầm ngủ với sương
Quỳnh hương vóc ngọc nét khiêm nhường
Một khuya mở ngỏ trang đài trắng
Nửa khắc phai nồng rũ cánh thương
Tuyết giá công nương đời sắc cũ
Băng trinh diễm ảo kiếp nay thường
Người tìm khuyết nguyệt lòng tơ tưởng
Nửa giấc: quỳnh hoa mới thấy tường
.
thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 22 Tháng 9 2018, 20:46


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
NGÃ THỊ THÙY (ta là ai?)

Luân hồi lục đạo kể mà chi,
Tử sinh, sinh tử bất định kỳ
“Bách niên chi tiền thùy vô ngã,
“bách niên chi hậu ngã thị thùy?”
Trước sau ta vốn là không có
Nay thời ở tạm thế gian đây
Để rồi trả nghiệp xoay vần nữa
Nợ xưa chưa dứt lại thêm vay!

Câu 3,4 tạm dịch:
Ai là ta trăm năm về trước
Trăm năm sau sẽ lại là ai?
Vô Ngã

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 24 Tháng 9 2018, 15:02


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
AN BÌNH

Níu kéo chơi vơi tấm ảo hình
Hoa cài bóng đẹp nét uyên minh
Cây cành mặc gió về vô tính
Gỗ đá trơ thân bởi chẳng tình
Người cảm dư âm duyên trúc vịnh
Bạn sầu ảo vọng nợ ba sinh
Từ khoang kí ức chôn sâu kín
Nhẹ bước tìm an lặng cõi bình

thẩmthyphượng

-bài họa

QUÁN ÂM NGUYỆN

Một niệm tầm thinh cứu chúng sinh
Mười hai nguyện lớn độ mê tình
Nhành dương rưới khắp trong ba cõi
Thánh thủy an nhiên tịnh một bình
Bản giác xưa nay ngời trí đức
Chân tâm thể dụng vốn viên minh
Ta bà cứu khổ tùy duyên đến
Ngũ trược ban vui ứng hiển hình.


Chính Đức

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 25 Tháng 9 2018, 10:13


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

[quote="thamthyphuong"]
.
AN BÌNH

Níu kéo chơi vơi tấm ảo hình
Hoa cài bóng đẹp nét uyên minh
Cây cành mặc gió về vô tính
Gỗ đá trơ thân bởi chẳng tình
Người cảm dư âm duyên trúc vịnh
Bạn sầu ảo vọng nợ ba sinh
Từ khoang kí ức chôn sâu kín
Nhẹ bước tìm an lặng cõi bình

thẩmthyphượng

-bài họa

QUÁN ÂM NGUYỆN

Một niệm tầm thinh cứu chúng sinh
Mười hai nguyện lớn độ mê tình
Nhành dương rưới khắp trong ba cõi
Thánh thủy an nhiên tịnh một bình
Bản giác xưa nay ngời trí đức
Chân tâm thể dụng vốn viên minh
Ta bà cứu khổ tùy duyên đến
Ngũ trược ban vui ứng hiển hình.


Chính Đức
.
-đáp họa thơ Thầy
CẢNH TỊNH

Mấy nẻo nhân sinh mấy nẻo tình
Đau buồn ghét hận hiện tâm sinh
Bi từ bát nhã hư không tịnh
Lân mẫn nhân duyên thế tục bình
Biện luận huân đề câu cú vịnh
An nhàn thư thái nghĩa huyền minh
Như nhiên sống ở đi không rịn (bịn rịn)
Giấc mộng nam kha bướm hóa hình

thẩmthyphượng

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 27 Tháng 9 2018, 11:03


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
KHÚC HOA

Điệp khúc phù du những ánh xa
Mây trần gió cuốn tuổi ngân hoa
Trăng trên bóng nước tan hình ngọc
Đàn dưới khung buồn vọng tiếng nga
Rộng lớn đại dương tình biển cả

Nhỏ nhoi hạt cát lượng phù sa
Hồn thơ điểm tựa đời nhân sỹ
Vớt hạt long lanh bể ái hòa

thẩmthyphượng

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 29 Tháng 9 2018, 10:48


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
THANH CẢNH

Quá bước non cao vãn cảnh chùa
Tan lòng nhẹ lắng chuyện hơn thua
Cành mai sáng ngọn mây ngàn bủa
Dáng liểu hồ soi bóng nước lùa
Trụ ý cành giao hơ nắng lụa
Tùy tâm vun gốc đón giao mùa
Tình trần rặng liễu say sưa múa
Cõi trí thân tùng nguyện nắng mưa

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 30 Tháng 9 2018, 22:36


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-họa thơ thẩmthyphượng
LỜI THAN TRAO GIÓ

Hoa rụng chờ tay giữa bụi trần
Dường như ông Tạo khó mà nhân
Nên cho môi má ngày vàng vọt
Khiến tháng năm đi chẳng ngại ngần
Nếu kém duyên nhau đừng để gặp
Bằng nhiều phúc phận chớ đem phân
Hồng nhan đa cảm âu là nghiệp
Hoa rụng chờ tay giữa bụi trần.


6.11.14
Thư Hoàng

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 03 Tháng 10 2018, 00:54


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-đáp họa
MỘT VÒNG HỒI LUÂN

Hoa rụng heo may lấp bụi trần
Gợi đường miên viễn kiếp sầu nhân
Ngày xuân tiếp nối sương vàng vọt
Lối hạ vu vơ gió trắng ngần
Lưu luyến trĩu lòng đêm trót gặp
Bần thần tản mạn tối thu phân
Chiều đông héo rũ tàn rơi nghiệp
Hoa rụng heo may lấp bụi trần!


thẩmthyphượng

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 03 Tháng 10 2018, 11:44


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
CÂY TÙNG BÁCH

Dáng đứng uy nghiêm trước cuộc đời
Vững vàng tùng bách sắc xanh tươi
Sương đông bóng trải dầm hơi giá
Lửa hạ tàng dang tắm nắng trời
Cứng cỏi thân tùng bao quản táp
Gan lì cội bách mặc dòng trôi
Thân cho đáng mặt nêu danh sống
Đứng thẳng hiên ngang trước thế thời

thẩmthyphượng

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 04 Tháng 10 2018, 11:04


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
.
-họa cảm tác CÂY TÙNG BÁCH của TTP
Tùng Bách

Bờ vai vững chãi hướng chân mây
Bão giật mưa dầm trải mới hay
Lãng tử chở che ngàn kiếp thẳng
Giai Nhân nương bóng vạn điều ngay
Giá đông lửa hạ chưa hề nản
Bờ vực núi cao chẳng ngại dày
Quân tử một đời không đổi dạ
Thiên thu ghi khắc bóng Tùng này


Huỳnh xuân sơn
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 05 Tháng 10 2018, 09:55


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-đáp họa HXS
TÙNG BÁCH

Cội bách thả lòng ngắm bóng mây
Cây hòa tiếng suối cất lời hay
Dây đằng dựa bóng tùng quân thẳng
Thục nữ nương nhờ quân tử ngay
Tánh nghĩa tâm đồng so núi thẳm
Tình ân khí đãm đọ sông dài
Đương đầu gió dữ không sờn dạ
Lá biếc cành xanh đẹp cảnh này


thẩmthyphượng

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 06 Tháng 10 2018, 09:52


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-bài họa
THÂN BÁCH TÙNG
7/6/2015
.
Đứng thẳng hiên ngang với sự đời
Bách tùng sừng sững vẻ luôn tươi
Tiết Đông khoả dáng trong mưa lạnh
Nắng Hạ choàng thân giữa lửa trời
Rắn rỏi vươn cành muôn chuỗi táp
Kiên cường phất ngọn vững ngàn trôi
Thế nào xứng mặt ngời gương sống
Khí phách oai hùng trước biến thời
.
huỳnh anh tâm
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 07 Tháng 10 2018, 09:23


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
THẾ GIỚI CỘNG SINH

Ở chốn non cao thẳng vóc đời
Cây rừng bảo táp sắc nhuần tươi
Hiên ngang dáng dũng xông hương núi
Khẳng khái thân nghiêm tụ khí trời
Tán rộng chim ca xây tổ vững
Cao cành sóc hát tiển mùa trôi
Nơi đây thế giới vui chân thiện
Đón gió trăng sao hợp tiết thời


thẩmthyphượng

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 08 Tháng 10 2018, 10:44


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-bài họa
VỊNH CÂY TÙNG BÁCH
(Thủ vĩ ngâm)
.
Dáng đứng hiên ngang giữa đất trời
Căng đầy nhựa sống mởn mầm tươi
Mưa giông thử thách càng thêm chắc
Nắng lửa gian nan vẫn sống đời
Bão tuyết không sờn vươn thẳng mãi
Đất cằn rễ bám chắc không trôi
Xanh xanh rừng thẳm cây tùng bách
Dáng đứng hiên ngang giữa đất trời !


Phạm Văn Khảo
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 09 Tháng 10 2018, 13:25


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-đáp họa
VỊNH CÂY TÙNG BÁCH

Đứng thẳng thanh cao ngẩng mặt trời
Đâm cành nảy lộc trổ mầm tươi
Không nề bảo dọa thân lên chắc
Chẳng ngại mưa trêu rạp xuống đời
Nghĩa lớn cùng non vui ngắm cảnh
Sâu tình với gió rộn ngày trôi
Miên miên viễn viễn màu xanh miết
Sống cảnh thanh cao mãi hiện thời


thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 10 Tháng 10 2018, 07:47


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-bài họa
cây liễu
-tnbc

mềm mại người ơi giữa cuộc đời
lá buồn buông xuống vẫn xanh tươi
không sợ nắng mưa về khắp chốn
chẳng ngại bão giông ngập đầy trời
mảnh mai khoe dáng cùng bão táp
e ấp tạo hình cạnh sông trôi
chẳng dám bảo mình thân cứng cáp
nhưng vẫn đẹp tươi với thế thời


nguyễn văn thành
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 11 Tháng 10 2018, 12:07


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-đáp họa
CÂY LIỄU

Liễu mướt màu xanh đẹp mắt đời
Cành mềm sức sống mạnh và tươi
So vai lá rũ la đà gió
Gánh bóng chiều phai ngắm nghía trời
Lẳng lặng ven hồ thương bóng nước
Âm thầm dưới nguyệt nhớ tình trôi
Mai này hạnh phúc chim xây tổ
Đón buổi mai vươn thắm thiết thời


thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 12 Tháng 10 2018, 09:38


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
QUẠNH BÓNG

Non xa mỏi mắt áng sương mờ
Bước đến nơi này dạ ngẩn ngơ
Lặng lẽ rêu trơn tì mõm đá
Bần thần dốc thẳm tuột sườn trơ
Mây trôi bảng lảng thanh thiên mở
Đất níu êm đềm lịch lãm thơ
Liêu tịch chiều buông thầm thỉ tối
Không gian quạnh quẻ chẳng đâu bờ

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 13 Tháng 10 2018, 19:52


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
BẾN MƠ

Thăm thẳm non cao ấm nắng mờ
Nỗi lòng phật tử lẽ nào ngơ
Mây xanh bảng lảng ru hồn đá
Núi biếc tự lòng mộng khắc thơ
Cầu tự giãi bày tâm lịch lãm
Di đà thơm thảo dạ ban cho
Đường tùng quạnh quẽ nơi an lạc
Ngõ trúc đường về cõi bến mơ.


Phạm Văn Khảo 28.06.2015

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 14 Tháng 10 2018, 08:51


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4164
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10108 lần
Được cảm ơn: 16579 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
SINH HOẠT Ở THIỀN LÂM
– thất ngôn bát cú

Từ độ làm quen với cửa thiền
Sống cùng hoa cỏ cảnh thiên nhiên
Chuông mõ sớm chiều dung dưỡng tánh
Đất trời cao rộng tâm bình yên
Ý thơ tùy hứng mà gieo vận
Hồn nhạc đắm vào cảnh tịch biên
Lắm dịp theo đoàn đi cứu trợ
Biết được núi rừng cảnh Tây Nguyên

Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 15 Tháng 10 2018, 11:00


Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thơ Sáng Tác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách