đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

Các điều hành viên: Võ Nhân Sơn, Hoàng Mi Kha, hoanghoon

Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

[quote="Trung Kiên"]
.
GIÁC NGỘ

Nghiệp chướng đa mang vạn cổ sầu
Ngày xưa chẳng rõ bởi vì đâu
Ăn năn gõ mõ buông mơ ước
Sám hối rung chuông xả nguyện cầu
Phật pháp kiên trì lời tỏ sáng
Khai kinh gắng hiểu nghĩa thêm sâu
Quy y giác ngộ chư tam bảo
Mỗi tháng tuần chay cố gắng chầu.

Như Quang
.
PHÙ SINH

Hào nhoáng hư danh mộng ảo sầu
Phù vân thoáng chốc có gì đâu
Tai bay trước ngõ chưa mong thấy
Họa đến bên hiên chẳng nguyện chầu
Quỷ dữ đồng hành ưa kẻ hiểm
Hiền nhân ngược lối sợ người sâu
Quy về tánh giác còn nhiên hậu
Tiếng mõ chuông ngân ước vọng cầu

Chân Minh

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 14 Tháng 3 2019, 14:56


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-bài họa
ĐI THỈNH KINH

Đường đến Tây Thiên lắm núi đèo
Thầy trò tâm phúc trí thầm gieo
Mặc đời vất vả vui chân bước
Vượt khó tự lòng quyết bám theo
Cung điện nguy nga nơi cửa Phật
Tu thành chính quả gắng phải đeo
Tám hai chước quỷ nào đâu ngại
Có chí thỉnh kinh vượt bọt bèo!

Phạm Văn Khảo
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 15 Tháng 3 2019, 10:27


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
VẠN DẬM THỈNH CHÂN KINH

Phú quý sang giàu chẳng bận đeo
Huyền Trang chí nguyện xả thân bèo
Tây phương kiến Phật tìm Kinh thỉnh
Đông độ Tăng cầu phúc hải gieo
Ràng rịt thầy trò cơm muối hẩm
Đỡ nâng huynh đệ gió sương đèo
Không nài cực khổ rèn tâm tánh
Ngộ cõi vô thường Chánh Pháp theo

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 16 Tháng 3 2019, 09:04


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-bài họa
ĐI THỈNH KINH

"Đường dốc cheo leo quyết chí trèo"
Đem thân cầu đạo chẳng lo nghèo
Tham sân ngăn chướng con đường sáng
Thập ác mịt mùng nghiệp số đèo
Lục Tự Di Đà trên đầu sóng
Liên Hoa Diệu Pháp dưới ao bèo
Đem thân làm đuốc đi tìm tánh
Trồng cội căn lành phước đức gieo

Tạ dương thương
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 17 Tháng 3 2019, 11:12


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-đáp họa
TỰ THẮP

Đường đi hiểm trở ngáng chân trèo
Hữu hạn thân ta rất đổi nghèo
Nghiệp chướng muôn thu che lấp sáng
Tham sân vô thỉ vẫn hay đèo
Chân Kinh tản mác thu muôn sóng
Hạnh nguyện tràn lan tưới vạn bèo
Đốt đuốt tìm về nơi bổn tánh
Căn cơ nguồn cội tự trồng gieo

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 18 Tháng 3 2019, 09:07


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
VẠN DẬM TAM THẬP NIÊN TÁI NGỘ

Thời thế đổi dời biệt cố nhân
Kỷ niệm xa xưa bổng hiện gần
Vạn dặm đủ duyên ly bất hợp
Tam thập dư niên mộng hiển chân
Bạch phát đắn đo chừng ái ngại
Người xưa phong thái nhuận mười phân
Chung bàn nghe kể bao la chuyện
Lòng thiền chẳng gợn chút bâng khuâng

Lòng thiền chẳng gợn chút bâng khuâng
Đông tây nam bắc chuyện xa gần
Thắng thua hơn thiệt như bào ảnh
Sai đúng thị phi ngụy tức chân
Sách sử rành rành ghi chiến tích
Nguy nàn hiển hiện đấng trung quân
Trăm năm sự thế bao dời đổi
Giấc hòe đâu để dạ bâng khuâng

k/n ngày họp mặt bạn
Vô Ngã thân tặng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 19 Tháng 3 2019, 09:38


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
NƯƠNG THUYỀN TRÍ HUỆ

Nghe tin đệ tử những long đong
Viết mấy vần Thơ tỏ nỗi lòng
Vạn vật vô thường luôn biến đổi
Kiếp người hữu sự sắc cùng không
Nhân duyên âu cũng do tiền kiếp
Nghiệp báo lo điều nguyện trả xong
Bát nhã nương thuyền về bến Giác
Qua bờ sinh tử vượt Mê dòng.

Thầy MS
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 20 Tháng 3 2019, 15:26


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-bài họa
HƯỚNG THIỆN HỒI ĐẦU

Duyên may không mắc nỗi ăn đong
Nên chẳng thương bao cảnh đói lòng
Phúc phận cơ trời còn hoán đổi
Lợi danh thăng giáng có hoàn không.
Vô minh tà kiến từ muôn kiếp
Hữu lậu chu toàn ắt khó xong
Hướng thiện hồi đầu nơi bến Giác
Sông Mê nào quản nước ngăn dòng!

Trò CĐ
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 27 Tháng 3 2019, 18:50


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-bài họa
NẺO ĐƯỜNG BẾN TUỆ

Sáu nẻo vui buồn bận đếm đong
Nào vơi tâm sự tái tê lòng
Cơ man nỗi khổ vô thường đổi
Vạn khúc thăng trầm với có không
Giải đải đua đòi quanh số kiếp
Ưu trầm mộng cảnh chốc về xong
Bờ mê ngắn lại nương tâm giác
Nẻo hạnh tìm chân chẳng ngại dòng

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 29 Tháng 3 2019, 09:41


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
ĐẠO CÙNG THƠ

Đạo đến vươn cao thẳng trúc đời
Thơ gieo tứ đạo quyện hòa chơi
Rảnh rang tiệm ý dần khai mở
Cố gắng thanh tư nhẹ trải lời
Tải đạo hương mai thơm trước ngõ
Đăng bài sen thắm tỏa ao trời
Câu thơ thân hữu dang tay đỡ
Dẫn giúp bên nhau ánh đạo ngời

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 30 Tháng 3 2019, 12:59


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
KHÚC SONG TẤU

Nhạc nhạc thơ thơ khúc giải bày
Thiền thiền tịnh tịnh một không hai
Phân ngày sáng sáng chiều chiều bận
Gộp tháng nhanh nhanh vội vội bay...
Mộng mộng mơ mơ trò ảnh ảo
Hoa hoa bướm bướm chuyện tàn phai
Tâm tâm niệm niệm dành phương giải
Cảnh cảnh thân thân chủng nghiệp lai...

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 31 Tháng 3 2019, 10:44


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
CHỢT NHẬN

Trăm hoa ướp mộng một đêm thôi
Bừng thức ban mai đủ giấc rồi
Vội vã màn đêm vừa cuốn lưới
Tưng bừng vầng ngọc mới lên ngôi
Chiêm bao lơ đểnh trôi theo sóng
Tham vọng cuồng điên chạy tới đồi
Sao chẳng an cư vào chánh niệm
Gieo trồng sen ngát đẹp dung môi.

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 01 Tháng 4 2019, 10:16


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
KHAI BÚT ĐẦU NĂM
1-

Sáu chín rồi đây rõ đã già
Oằn vai khổ lụy với oan tà
Bởi gây lắm nghiệp ngày nay phải...
Lận đận trần gian thế ấy mà...
“mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
“đình tiền tạc dạ nhất chi hoa”
Mười năm tu đạo chưa hề đắc
Khổ nạn dần dần cũng tạm qua

Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 02 Tháng 4 2019, 14:16


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
2-

Cổ nhân ba vạn sáu ngàn ngày
Lao đao lận đận với trần ai
Ta vừa sáu chín non một tuổi
Sắp được xếp vào hạng cỗ lai
Nhàn vân bất hệ đông tây ảnh
Dã hạc phi không nhậm khứ lai
Núi rừng đi lại chưa chùng bước
Chuông mõ sớm chiều thế cũng hay

Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 02 Tháng 4 2019, 14:19


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
3-

Nhàn vân đàm ảnh nhật du du
Vật hoán tinh di kỷ độ thu
Bể dâu thế sự như mây sớm
Danh lợi trần gian ấy ngục tù
Mạc đãi lão lai phương học đạo
Chi bằng niên thiếu gắng lo tu
Con đường giải thoát thong dong bước
Lạc nẻo sa vào chốn âm u!

Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 02 Tháng 4 2019, 14:22


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
4-

Sáu mươi chín tuổi cũng tạm an
Gác bỏ ngoài tai chuyện thế gian
Đác thất thị phi không lưu ý
Dở hay tốt xấu cũng chẳng màng
Bất thị nhàn nhân, nhàn bất đắt
Nhàn nhân bất thị đẳng nhân nhàn
Thong dong tự tại không câu thúc
Trăng tròn rồi khuyết, hợp rồi tan

Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 02 Tháng 4 2019, 14:23


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
5-

Thế gian kẻ tỉnh lại người say
Phải trái khen chê cũng chẳng nài
Người say cũng có khi hồi tỉnh
Kẻ tỉnh chắc gì không lúc say
Vạn tượng tùng trung thân độc lộ
Niết bàn sinh tử tuyệt an bày
Thị phi ác khẩu từ miệng thế
Tốt xấu do tâm nhất thiết khai

Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 02 Tháng 4 2019, 14:25


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
6-

Quy hướng Tây Phương hướng Phật đài
Xả ly phiền lụy lánh trần ai
Thế gian cấu nhiễm tâm mê muộii
Qui về tánh giác trí tuệ khai
Khứ tâm triêu mộ tây phương hướng
Đáo đắc lâm chung đổ Phật lai
Niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật
Cửu phẩm liên hoa chỉ đợi ngày...

Vô Ngã
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 02 Tháng 4 2019, 14:26


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
NGHE LỜI KHUYÊN NHẮC

Lời thầy nhắc nhở có thường chuyên
Tác ý tâm sân buông xuống liền
Sóng dữ tam bành như lốc xoáy
Cuồng phong ác niệm tựa cơn điên
Tâm linh lục đạo nhìn thông suốt
Thể xác hư trần thấu vạn duyên
Con đường bến giác không chùn bước
Từ nơi biển rộng lái con thuyền.

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 03 Tháng 4 2019, 12:52


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4055
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9710 lần
Được cảm ơn: 16021 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
KINH CẦU

Tiếng mõ dâng kinh rộng ấm vang
Con quỳ thân sáng Phật nghiêm trang
Ưu tư hương tỏa chùm mây vãng
Nghiệp chướng sương tàn cụm khói lan
Ẩn náu bình yên suy vạn trạng
Tựa nương tịnh mặc bỏ tân toan
Ánh quang từ phụ về minh rạng
Nở đóa nhiên hồng chốn nguyện an


thẩmthyphượng

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 04 Tháng 4 2019, 09:47


Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thơ Sáng Tác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron