đường luật thơ Thiền - thẩmthyphượng

Các điều hành viên: Võ Nhân Sơn, Hoàng Mi Kha, hoanghoon

Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4261
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10408 lần
Được cảm ơn: 16979 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-bài họa
CỨU ĐỘ
Thơ hoanghoon


Chuông trời thánh thiện tỏ tường vang
Tỏa dãi thiên cung, rọi chiếu đàng
Chuyển động lòng ngay đừng phát vãng
Luôn mời ngã chính vượt gian nan
Linh hồn bất tử ngoài suy đoán
Thể lực mau tàn dẫu tính toan
Cứu độ hồng ân tình vĩnh cửu
Đời sau cõi phúc hưởng thanh nhàn.

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 06 Tháng 4 2019, 10:44


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4261
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10408 lần
Được cảm ơn: 16979 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-đáp họa
VIÊN MÃN

Thánh thoát Ca Tầng tiếng hót vang
Cung trời Đao Lợi diệu vi quang
Hoa sen đại đóa muôn thu vạn
Ý thủy trong ngân ức tỉ ngàn
Chuyển hướng tâm từ đời thoáng đảng
Quy hồi ý thiện sống an khang
Hồng ân vĩnh cữu tình trong sáng
Cõi phúc cho người khỏi liệu toan!


thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 07 Tháng 4 2019, 09:54


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4261
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10408 lần
Được cảm ơn: 16979 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-bài họa
Kinh chơi:

Tế mỏ kêu vang rộn lòng xang,
Bấy nhiêu phận bạc mặt nghiêm trang.
Ấy biết tài trông hay cứ ngỡ,
Đạo lòng chẳng phút lặng miên man.
Màu thiền chưa biết ai hay ý
Để vọng chi nhiều thiện ác mang.
Đừng nghe chi hết buông ái, dục
Huyễn nghĩ suy không: đạo chẳng màng.


Tự làm –PHAN HOÀN

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 08 Tháng 4 2019, 11:43


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4261
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10408 lần
Được cảm ơn: 16979 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-đáp họa
TỰ SUY:

Tìm trong tịnh mặc chẳng âm vang
Như mặt hồ trong nước lặng trang
Trôi ngụp muộn phiền xem đã vãng
Đuổi đeo hư huyễn phải gồng mang
Không thấy muôn thu là thể trạng
Còn nghe chấp nhặt để cưu mang
Bỏ hết tham cầu chiêu ái não
Không còn dục vọng đạo đâu màng.


thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 09 Tháng 4 2019, 08:15


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4261
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10408 lần
Được cảm ơn: 16979 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-bài họa

Phât Pháp lưu truyền ở thế gian
Người hành kẻ học- hạnh gian nan
Tâm không trụ trước- xưng danh Phật
Thêm lớn căn lành- cực lạc sang
Ma khảo- vững bền trong giáo pháp
Nhất tâm- tinh tấn niệm tâm an
A Mi Đà- Phật mười phương độ
Minh Cảnh Tịnh-Thiền Kiến Huệ- Quang...
.
(HĐ)
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 11 Tháng 4 2019, 09:39


Hình đại diện của thành viên
Trung Kiên
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 1689
Ngày tham gia: 23 Tháng 3 2016, 13:36
Đã cảm ơn: 8481 lần
Được cảm ơn: 12437 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
NHÂN QUẢ

Dâng hương lễ Phật cầu bình yên
Pháp vị vào tâm tỉnh thức liền
Khốn khổ nghèo hèn là bởi nghiệp
Giàu sang lắm của cũng do duyên
Gieo nhân thuở trước điều hồi ứng
Gặt quả hôm nay lẽ tất nhiên
Bát Nhã khai thông tìm nẻo sáng
Bờ kia muốn tới phải sang thuyền.

Như Quang
.

Gửi bàigửi bởi Trung Kiên » 11 Tháng 4 2019, 10:23

Tình chỉ đẹp...khi còn dang dở


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4261
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10408 lần
Được cảm ơn: 16979 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

[quote="Trung Kiên"]
.
NHÂN QUẢ

Dâng hương lễ Phật cầu bình yên
Pháp vị vào tâm tỉnh thức liền
Khốn khổ nghèo hèn là bởi nghiệp
Giàu sang lắm của cũng do duyên
Gieo nhân thuở trước điều hồi ứng
Gặt quả hôm nay lẽ tất nhiên
Bát Nhã khai thông tìm nẻo sáng
Bờ kia muốn tới phải sang thuyền.

Như Quang
.
NHÂN QUẢ

Phật pháp tu hành được chữ yên
Bao nhiêu sự khổ dịu an liền
Ở lành nhẹ cởi xa điều dữ
Sống thiện không cầu cũng tốt duyên
Thể xác nương mình không bẩn lụy
Tâm hồn tựa bạn cứ điềm nhiên
An cư giản dị mà trong sáng
Hạnh đức ngời sen Bát Nhã thuyền.

Chân Minh
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 11 Tháng 4 2019, 13:28


Hình đại diện của thành viên
Trung Kiên
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 1689
Ngày tham gia: 23 Tháng 3 2016, 13:36
Đã cảm ơn: 8481 lần
Được cảm ơn: 12437 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

[quote="thamthyphuong"][quote="Trung Kiên"]
.
NHÂN QUẢ

Dâng hương lễ Phật cầu bình yên
Pháp vị vào tâm tỉnh thức liền
Khốn khổ nghèo hèn là bởi nghiệp
Giàu sang lắm của cũng do duyên
Gieo nhân thuở trước điều hồi ứng
Gặt quả hôm nay lẽ tất nhiên
Bát Nhã khai thông tìm nẻo sáng
Bờ kia muốn tới phải sang thuyền.

Như Quang
.
NHÂN QUẢ

Phật pháp tu hành được chữ yên
Bao nhiêu sự khổ dịu an liền
Ở lành nhẹ cởi xa điều dữ
Sống thiện không cầu cũng tốt duyên
Thể xác nương mình không bẩn lụy
Tâm hồn tựa bạn cứ điềm nhiên
An cư giản dị mà trong sáng
Hạnh đức ngời sen Bát Nhã thuyền.

Chân Minh
.
Khai thông
.
Dục vọng tâm tà sống chẳng yên
Trừ đi sẽ được hỉ hoan liền
Kiên trì học pháp gây nhân quả
Gắng sức tu thân tạo nghiệp duyên
Cấy lúa thành cơm điều tất yếu
Trồng khoai hưởng củ lẽ đương nhiên
Khai thông đạo lý tâm đà tỉnh
Bát nhã đưa ta đỗ bến thuyền.
.
Như Quang
.

Gửi bàigửi bởi Trung Kiên » 12 Tháng 4 2019, 10:19

Tình chỉ đẹp...khi còn dang dở


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4261
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10408 lần
Được cảm ơn: 16979 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

[quote="Trung Kiên"][quote="thamthyphuong"][quote="Trung Kiên"]
.
NHÂN QUẢ

Dâng hương lễ Phật cầu bình yên
Pháp vị vào tâm tỉnh thức liền
Khốn khổ nghèo hèn là bởi nghiệp
Giàu sang lắm của cũng do duyên
Gieo nhân thuở trước điều hồi ứng
Gặt quả hôm nay lẽ tất nhiên
Bát Nhã khai thông tìm nẻo sáng
Bờ kia muốn tới phải sang thuyền.

Như Quang
.
NHÂN QUẢ

Phật pháp tu hành được chữ yên
Bao nhiêu sự khổ dịu an liền
Ở lành nhẹ cởi xa điều dữ
Sống thiện không cầu cũng tốt duyên
Thể xác nương mình không bẩn lụy
Tâm hồn tựa bạn cứ điềm nhiên
An cư giản dị mà trong sáng
Hạnh đức ngời sen Bát Nhã thuyền.

Chân Minh
.
Khai thông
.
Dục vọng tâm tà sống chẳng yên
Trừ đi sẽ được hỉ hoan liền
Kiên trì học pháp gây nhân quả
Gắng sức tu thân tạo nghiệp duyên
Cấy lúa thành cơm điều tất yếu
Trồng khoai hưởng củ lẽ đương nhiên
Khai thông đạo lý tâm đà tỉnh
Bát nhã đưa ta đỗ bến thuyền.
.
Như Quang
.
KHAI TÂM

Cành cao chim hót cảnh bình yên
Lố dạng vừng đông chiếu sáng liền
Giọt đắng nhâm nhi suy phúc phận
Sen trà nhấm nháp nghĩ phần duyên
Chân kinh vốn mở khi tròn nguyện
Chữ đạo khai thông thuở hạo nhiên
Đại thắng tin lòng không thối chuyển
Vui tâm Bát Nhã vững an thuyền

Chân Minh
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 12 Tháng 4 2019, 17:58


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4261
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10408 lần
Được cảm ơn: 16979 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
PHÙ SINH

Chào đời nhận đón kiếp nhân sinh
Vật chất nơi đâu tích lũy tình
Năm ấm vô thường không cố định
Lục căn buông thả mất yên bình
Mê mờ căn thức lòng chưa tịnh
Khốn khổ thân phàm ý khó minh
Tiếc nuối trăm năm rồi bịn rịn
Bóng mây bọt nước vỡ tan hình...

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 13 Tháng 4 2019, 18:34


Hình đại diện của thành viên
hoanghoon
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 1539
Ngày tham gia: 09 Tháng 7 2017, 15:53
Đã cảm ơn: 9943 lần
Được cảm ơn: 9094 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
VIÊN MÃN

Thánh thoát Ca Tầng tiếng hót vang
Cung trời Đao Lợi diệu vi quang
Hoa sen đại đóa muôn thu vạn
Ý thủy trong ngân ức tỉ ngàn
Chuyển hướng tâm từ đời thoáng đảng
Quy hồi ý thiện sống an khang
Hồng ân vĩnh cữu tình trong sáng
Cõi phúc cho người khỏi liệu toan!

thẩmthyphượng


*

CẢM NGHĨ TUỔI XẾ CHIỀU

Mong đời cảm nghĩ được hòa vang

Tự đáy lòng rung học đúng đàng
Vật chất thờ ơ dìm bóng tối
Tinh thần sảng khoái đón hào quang

Thanh cao giản dị tình dâng hiến
Phúc đức an lành nghĩa nhận mang
Chờ hấng hồng ân trời vĩnh cữu
Cỏ xanh mộ đất, của chi màng?

hoanghoon

Gửi bàigửi bởi hoanghoon » 15 Tháng 4 2019, 00:55


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4261
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10408 lần
Được cảm ơn: 16979 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
DO NIỆM

Thuận ý tây phương, thuận bước đường
Còn nơi nghịch cảnh, cảnh vô thường
Tam sân nhiều hướng, nhiều ô nhiễm
Ngũ dục ít phiền, ít vấn vương
Ý tiện nuôi tà, tà vất vưỡng
Lòng ưa niệm ác, ác tăng cường
Huyền vi vô chốn, vô phân lượng
Chẳng liệu xa xôi, chẳng liệu lường..

thẩmthyphượng

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 16 Tháng 4 2019, 14:57


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4261
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10408 lần
Được cảm ơn: 16979 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
PHẬT

Phật tử nhân duyên được ngỏ hầu
Phật từ bi tánh diệu thâm sâu
Phật môn rộng mở người chiêu cảm
Phật pháp bao la kẻ ứng cầu
Phật dạy tự mình nên thắp đuốt
Phật khuyên tất cả nhứt ghi câu
Phật là giác ngộ cần tinh tấn
Phật ở trong tâm rất nhiệm mầu

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 17 Tháng 4 2019, 20:45


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4261
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10408 lần
Được cảm ơn: 16979 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
NGHIỆM THẤY

Đảnh lễ quy tâm Phật rất gần
Hương thiền pha nhẹ tiếng chuông ngân
Lục căn nhục thể trầm u cảnh
Tâm thức anh linh vượt thoát trần
Rũ bỏ niệm mù vui khởi diện
Ôm đồm tánh ác khổ quàng thân
Bình yên chiếc lá xum xuê cội
Nội tại sen hồng sạch tẩy sân

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 20 Tháng 4 2019, 10:41


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4261
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10408 lần
Được cảm ơn: 16979 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
ÂN PHẬT

Lời kinh Phật dạy thực hành ngay
Thác đổ mưa rơi nối miệt mài
Nhặt nhạnh công phu khi tỉnh tọa
Vun trồng nghị lực phút hồi lai
Tùy duyên cảm cảnh đừng lâm lụy
Bất biến yêu miền sửa đổi sai
Ngộ đạo khai đường sang bến giác
Phật đem ánh sáng đến nơi này

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 21 Tháng 4 2019, 10:48


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4261
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10408 lần
Được cảm ơn: 16979 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
HƯƠNG GIẢI THOÁT

Thi vị đậm đà tỏa ngát phương
Làm cho hoa nở giữa đời thường
Tìm trong cảnh tịnh màu sao sáng
Thấy ở vầng minh đẹp thái dương
Bỉ ngạn bè êm lên cõi lạc
Tào khê suối mát tới thiên đường
Bồ đề thanh cảnh cây reo hát
Rực rỡ vô vàn giải thoát hương

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 25 Tháng 4 2019, 08:04


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4261
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10408 lần
Được cảm ơn: 16979 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
BẢN NGÃ

Thủ thuật mê mờ đạo pháp suy
Mưu sâu kế hiểm có ra gì
Sai lầm thuận ác tơi bời phút...
Nhận thức trắng đen chuyển đổi khi...
Niệm Phật lơ là luôn nản chí
Thiền tâm giải đải chọn kiên trì
Tiền tài thực dụng đâu chân lý
Chỉ tập tu dần bản ngã ly

thẩmthyphuợng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 26 Tháng 4 2019, 11:35


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4261
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10408 lần
Được cảm ơn: 16979 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
NIỆM

Niệm trụ thanh lương phúc đức dầy
Niệm lành sáng suốt tánh hôm nay
Niệm quên tủi cực đều băng hoại
Niệm thiết thâm trầm đặng mở khai
Niệm tịnh hương thiền dâng lạc quốc
Niệm chuyên thảo dược cứu nhân loài
Niệm phàm buông bỏ, lòng dung dị
Niệm Phật trong lòng có Phật đây

thẩmthyphuợng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 27 Tháng 4 2019, 10:13


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4261
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10408 lần
Được cảm ơn: 16979 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-2
Người đẹp vẫn thường hay chết yểu
Cõi ta bà sanh già bệnh yếu
Đóa phù dung sớm nở tối tàn
Nguyệt tà nhật xuân le lói chiếu
Sanh tử, tử sanh chuyện bình thường
Quan tâm chi đó mà bận bịu!
Mây trắng ngàn năm vơ vẫn bay
Yểu thọ tự số không định liệu

Vô Ngã

-họa luật trắc vần trắc

Tiếc kẻ trên đời mang thọ yểu
Không riêng phận bạc đào tơ yếu
Thời xuân sớm hết cỏ hoa tàn
Vội tắt vầng dương trời đất chiếu
Chuyện tử ngày sanh biết đó thường
Mai còn mốt mất không tiên liệu
Vầng mây trắng suốt cõi thiên thu
Thấm thoát hợp tan nên tự hiểu...

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 28 Tháng 4 2019, 15:06


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 4261
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 10408 lần
Được cảm ơn: 16979 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
VÔ ĐỀ 1
Tích ngã vị sinh thời
Miên miên vô sở tri...
Lý Thương Ẩn
1-
Nhân sinh thất thập cỗ lai hi
Sinh tử, tử sinh vô hạn kỳ
Thọ yểu tùy duyên nhân hữu số
Sinh thời tạm ký tử thời quy
Lớp lớp xan tham đa phiền não
Trùng trùng duyên khởi tập ai bi
Hãy trả lại ta thời vô ngã
Trả lại ta thời vô sở tri...
2-
Trả lại ta thời vô sở tri
Không sinh không diệt vô thị phi
Không vướng ưu tư cùng phiền não
Không cả lòng từ lẫn tâm bi
Hư hư thực thực như không có
Thực thực hư hư chẳng có gì
Vô ngã là ta, là vô ngã
Vô tâm vô thức vô sở tri...
3-
Vô tâm vô thức, vô sở tri
Duyên khởi từ đâu lại đáo kỳ
Sinh làm kiếp người lão bệnh tử
Trải bao ái dục đắm sầu bi
Hà sa tham vọng cầu bất đắc
Chan hòa tình cảm ái biệt ly
Oán hận trùng trùng sao lại hội
Tà ma xí thạnh, chánh pháp suy!

06 tháng 8 năm 2018
25 tháng 6 Mậu Tuất
Vô Ngã thân tặng thyphuong
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 29 Tháng 4 2019, 14:27


Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thơ Sáng Tác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron