đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

Các điều hành viên: Võ Nhân Sơn, Hoàng Mi Kha, hoanghoon

Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3983
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9379 lần
Được cảm ơn: 15668 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-bài họa
CỨU ĐỘ
Thơ hoanghoon


Chuông trời thánh thiện tỏ tường vang
Tỏa dãi thiên cung, rọi chiếu đàng
Chuyển động lòng ngay đừng phát vãng
Luôn mời ngã chính vượt gian nan
Linh hồn bất tử ngoài suy đoán
Thể lực mau tàn dẫu tính toan
Cứu độ hồng ân tình vĩnh cửu
Đời sau cõi phúc hưởng thanh nhàn.

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 06 Tháng 4 2019, 10:44


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3983
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9379 lần
Được cảm ơn: 15668 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-đáp họa
VIÊN MÃN

Thánh thoát Ca Tầng tiếng hót vang
Cung trời Đao Lợi diệu vi quang
Hoa sen đại đóa muôn thu vạn
Ý thủy trong ngân ức tỉ ngàn
Chuyển hướng tâm từ đời thoáng đảng
Quy hồi ý thiện sống an khang
Hồng ân vĩnh cữu tình trong sáng
Cõi phúc cho người khỏi liệu toan!


thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 07 Tháng 4 2019, 09:54


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3983
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9379 lần
Được cảm ơn: 15668 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-bài họa
Kinh chơi:

Tế mỏ kêu vang rộn lòng xang,
Bấy nhiêu phận bạc mặt nghiêm trang.
Ấy biết tài trông hay cứ ngỡ,
Đạo lòng chẳng phút lặng miên man.
Màu thiền chưa biết ai hay ý
Để vọng chi nhiều thiện ác mang.
Đừng nghe chi hết buông ái, dục
Huyễn nghĩ suy không: đạo chẳng màng.


Tự làm –PHAN HOÀN

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 08 Tháng 4 2019, 11:43


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3983
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9379 lần
Được cảm ơn: 15668 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-đáp họa
TỰ SUY:

Tìm trong tịnh mặc chẳng âm vang
Như mặt hồ trong nước lặng trang
Trôi ngụp muộn phiền xem đã vãng
Đuổi đeo hư huyễn phải gồng mang
Không thấy muôn thu là thể trạng
Còn nghe chấp nhặt để cưu mang
Bỏ hết tham cầu chiêu ái não
Không còn dục vọng đạo đâu màng.


thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 09 Tháng 4 2019, 08:15


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3983
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9379 lần
Được cảm ơn: 15668 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
-bài họa

Phât Pháp lưu truyền ở thế gian
Người hành kẻ học- hạnh gian nan
Tâm không trụ trước- xưng danh Phật
Thêm lớn căn lành- cực lạc sang
Ma khảo- vững bền trong giáo pháp
Nhất tâm- tinh tấn niệm tâm an
A Mi Đà- Phật mười phương độ
Minh Cảnh Tịnh-Thiền Kiến Huệ- Quang...
.
(HĐ)
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 11 Tháng 4 2019, 09:39


Trung Kiên
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 1660
Ngày tham gia: 23 Tháng 3 2016, 13:36
Đã cảm ơn: 8117 lần
Được cảm ơn: 12148 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
NHÂN QUẢ

Dâng hương lễ Phật cầu bình yên
Pháp vị vào tâm tỉnh thức liền
Khốn khổ nghèo hèn là bởi nghiệp
Giàu sang lắm của cũng do duyên
Gieo nhân thuở trước điều hồi ứng
Gặt quả hôm nay lẽ tất nhiên
Bát Nhã khai thông tìm nẻo sáng
Bờ kia muốn tới phải sang thuyền.

Như Quang
.

Gửi bàigửi bởi Trung Kiên » 11 Tháng 4 2019, 10:23

Tình chỉ đẹp...khi còn dang dở


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3983
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9379 lần
Được cảm ơn: 15668 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

[quote="Trung Kiên"]
.
NHÂN QUẢ

Dâng hương lễ Phật cầu bình yên
Pháp vị vào tâm tỉnh thức liền
Khốn khổ nghèo hèn là bởi nghiệp
Giàu sang lắm của cũng do duyên
Gieo nhân thuở trước điều hồi ứng
Gặt quả hôm nay lẽ tất nhiên
Bát Nhã khai thông tìm nẻo sáng
Bờ kia muốn tới phải sang thuyền.

Như Quang
.
NHÂN QUẢ

Phật pháp tu hành được chữ yên
Bao nhiêu sự khổ dịu an liền
Ở lành nhẹ cởi xa nghiệp dữ
Sống thiện không cầu cũng tốt duyên
Thể xác nương mình không bẩn lụy
Tâm hồn tựa bạn cứ điềm nhiên
An cư giản dị mà trong sáng
Hạnh đức ngời sen Bát Nhã thuyền.

Chân Minh
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 11 Tháng 4 2019, 13:28


Trung Kiên
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
 
Bài viết: 1660
Ngày tham gia: 23 Tháng 3 2016, 13:36
Đã cảm ơn: 8117 lần
Được cảm ơn: 12148 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

[quote="thamthyphuong"][quote="Trung Kiên"]
.
NHÂN QUẢ

Dâng hương lễ Phật cầu bình yên
Pháp vị vào tâm tỉnh thức liền
Khốn khổ nghèo hèn là bởi nghiệp
Giàu sang lắm của cũng do duyên
Gieo nhân thuở trước điều hồi ứng
Gặt quả hôm nay lẽ tất nhiên
Bát Nhã khai thông tìm nẻo sáng
Bờ kia muốn tới phải sang thuyền.

Như Quang
.
NHÂN QUẢ

Phật pháp tu hành được chữ yên
Bao nhiêu sự khổ dịu an liền
Ở lành nhẹ cởi xa nghiệp dữ
Sống thiện không cầu cũng tốt duyên
Thể xác nương mình không bẩn lụy
Tâm hồn tựa bạn cứ điềm nhiên
An cư giản dị mà trong sáng
Hạnh đức ngời sen Bát Nhã thuyền.

Chân Minh
.
Khai thông
.
Dục vọng tâm tà sống chẳng yên
Trừ đi sẽ được hỉ hoan liền
Kiên trì học pháp gây nhân quả
Gắng sức tu thân tạo nghiệp duyên
Cấy lúa thành cơm điều tất yếu
Trồng khoai hưởng củ lẽ đương nhiên
Khai thông đạo lý tâm đà tỉnh
Bát nhã đưa ta đỗ bến thuyền.
.
Như Quang
.

Gửi bàigửi bởi Trung Kiên » 12 Tháng 4 2019, 10:19

Tình chỉ đẹp...khi còn dang dở


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3983
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9379 lần
Được cảm ơn: 15668 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

[quote="Trung Kiên"][quote="thamthyphuong"][quote="Trung Kiên"]
.
NHÂN QUẢ

Dâng hương lễ Phật cầu bình yên
Pháp vị vào tâm tỉnh thức liền
Khốn khổ nghèo hèn là bởi nghiệp
Giàu sang lắm của cũng do duyên
Gieo nhân thuở trước điều hồi ứng
Gặt quả hôm nay lẽ tất nhiên
Bát Nhã khai thông tìm nẻo sáng
Bờ kia muốn tới phải sang thuyền.

Như Quang
.
NHÂN QUẢ

Phật pháp tu hành được chữ yên
Bao nhiêu sự khổ dịu an liền
Ở lành nhẹ cởi xa nghiệp dữ
Sống thiện không cầu cũng tốt duyên
Thể xác nương mình không bẩn lụy
Tâm hồn tựa bạn cứ điềm nhiên
An cư giản dị mà trong sáng
Hạnh đức ngời sen Bát Nhã thuyền.

Chân Minh
.
Khai thông
.
Dục vọng tâm tà sống chẳng yên
Trừ đi sẽ được hỉ hoan liền
Kiên trì học pháp gây nhân quả
Gắng sức tu thân tạo nghiệp duyên
Cấy lúa thành cơm điều tất yếu
Trồng khoai hưởng củ lẽ đương nhiên
Khai thông đạo lý tâm đà tỉnh
Bát nhã đưa ta đỗ bến thuyền.
.
Như Quang
.
KHAI TÂM

Cành cao chim hót cảnh bình yên
Lố dạng vừng đông chiếu sáng liền
Giọt đắng nhâm nhi suy phúc phận
Sen trà nhấm nháp nghĩ phần duyên
Chân kinh vốn mở khi tròn nguyện
Chữ đạo khai thông thuở hạo nhiên
Đại thắng tin lòng không thối chuyển
Vui tâm Bát Nhã vững an thuyền

Chân Minh
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 12 Tháng 4 2019, 17:58


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3983
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9379 lần
Được cảm ơn: 15668 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
PHÙ SINH

Chào đời nhận đón kiếp nhân sinh
Vật chất nơi đâu tích lũy tình
Năm ấm vô thường không cố định
Lục căn buông thả mất yên bình
Mê mờ căn thức lòng chưa tịnh
Khốn khổ thân phàm ý khó minh
Tiếc nuối trăm năm rồi bịn rịn
Bóng mây bọt nước vỡ tan hình...

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 13 Tháng 4 2019, 18:34


Hình đại diện của thành viên
hoanghoon
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 1409
Ngày tham gia: 09 Tháng 7 2017, 15:53
Đã cảm ơn: 9095 lần
Được cảm ơn: 7918 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
VIÊN MÃN

Thánh thoát Ca Tầng tiếng hót vang
Cung trời Đao Lợi diệu vi quang
Hoa sen đại đóa muôn thu vạn
Ý thủy trong ngân ức tỉ ngàn
Chuyển hướng tâm từ đời thoáng đảng
Quy hồi ý thiện sống an khang
Hồng ân vĩnh cữu tình trong sáng
Cõi phúc cho người khỏi liệu toan!

thẩmthyphượng


*

CẢM NGHĨ TUỔI XẾ CHIỀU

Mong đời cảm nghĩ được hòa vang

Tự đáy lòng rung học đúng đàng
Vật chất thờ ơ dìm bóng tối
Tinh thần sảng khoái đón hào quang

Thanh cao giản dị tình dâng hiến
Phúc đức an lành nghĩa nhận mang
Chờ hấng hồng ân trời vĩnh cữu
Cỏ xanh mộ đất, của chi màng?

hoanghoon

Gửi bàigửi bởi hoanghoon » 15 Tháng 4 2019, 00:55


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3983
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9379 lần
Được cảm ơn: 15668 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
DO NIỆM

Thuận ý tây phương, thuận bước đường
Còn nơi nghịch cảnh, cảnh vô thường
Tam sân nhiều hướng, nhiều ô nhiễm
Ngũ dục ít phiền, ít vấn vương
Ý tiện nuôi tà, tà vất vưỡng
Lòng ưa niệm ác, ác tăng cường
Huyền vi vô chốn, vô phân lượng
Chẳng liệu xa xôi, chẳng liệu lường..

thẩmthyphượng

.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 16 Tháng 4 2019, 14:57


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3983
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9379 lần
Được cảm ơn: 15668 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
PHẬT

Phật tử nhân duyên được ngỏ hầu
Phật từ bi tánh diệu thâm sâu
Phật môn rộng mở người chiêu cảm
Phật pháp bao la kẻ ứng cầu
Phật dạy tự mình nên thắp đuốt
Phật khuyên tất cả nhứt ghi câu
Phật là giác ngộ cần tinh tấn
Phật ở trong tâm rất nhiệm mầu

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 17 Tháng 4 2019, 20:45


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3983
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9379 lần
Được cảm ơn: 15668 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
NGHIỆM THẤY

Đảnh lễ quy tâm Phật rất gần
Hương thiền pha nhẹ tiếng chuông ngân
Lục căn nhục thể trầm u cảnh
Tâm thức anh linh vượt thoát trần
Rũ bỏ niệm mù vui khởi diện
Ôm đồm tánh ác khổ quàng thân
Bình yên chiếc lá xum xuê cội
Nội tại sen hồng sạch tẩy sân

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 20 Tháng 4 2019, 10:41


Hình đại diện của thành viên
thamthyphuong
Moderator
Moderator
 
Bài viết: 3983
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2016, 07:52
Đã cảm ơn: 9379 lần
Được cảm ơn: 15668 lần

Re: đường luật thơ Thiền - ThẩmThyPhượng

.
.
ÂN PHẬT

Lời kinh Phật dạy thực hành ngay
Thác đổ mưa rơi nối miệt mài
Nhặt nhạnh công phu khi tỉnh tọa
Vun trồng nghị lực phút hồi lai
Tùy duyên cảm cảnh đừng lâm lụy
Bất biến yêu miền sửa đổi sai
Ngộ đạo khai đường sang bến giác
Phật đem ánh sáng đến nơi này

thẩmthyphượng
.

Gửi bàigửi bởi thamthyphuong » 21 Tháng 4 2019, 10:48


Trang trước

Quay về Thơ Sáng Tác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]2 khách