Thơ Hoa Le Ban

NỬA VÒNG TAY

Nửa vòng tay ấm trao ai ?
Nửa vòng tay lạnh đêm dài cô đơn
Nửa vòng tay ấm dỗi hờn
Đi tìm một nửa mãi còn rong chơi .

Nửa vòng tay ấm buông lơi
Cho đây một nửa lạc trời dối gian
Nửa vòng tay lạnh lang thang
Cho ta tìm giữa hoang tàn …tâm tư .

Vòng tay ấm áp đêm thu
Quyện vào môi mắt lời ru dịu dàng
Nửa vòng tay ấm nhẹ nhàng
Dìu nhau vào chốn thiên đàng ái ân .

Cùng nhau tìm lại mùa xuân
Dẫu xuân nở muộn …xua dần đêm đông
Trọn vòng tay ...có vui không?..

HoaLeBan