Thơ LÊ VI

RAU DIẾP

Mẹ già vun xới đầu nương
Trồng cây diếp cá hợp tương ân tình
Xe duyên câu chuyện chúng mình
Theo làn ví dặm rập rình gió lay.

Em về dùng bữa cơm chay
Ăn rau diếp cá mừng ngày gặp nhau
Vậy mà mãi tận mai sau
Vẫn còn nhung nhớ hằn sâu vào hồn.

Thế rồi thấm đẫm hoàng hôn
Đêm xuân chột dạ dần mòn qua mau
Khi em cách bước qua cầu
Cập bờ bến đổ mịt mù trùng khơi.

Thương thay giọt nắng mồ côi
Vỡ tan tháng hạ giữa trời mộng mơ
Ngoài vườn rau diếp héo khô
Trong lòng người cũng ngẫn ngơ ơ hờ.

“Gửi hương cho gió”* đưa đò
Đơm bao sắc thắm thăm dò ý xuân
Đợi ngày rau diếp lên xanh
Chờ em quay lại cùng anh dệt tình!!!.

LÊ VI
*Tựa đề một tập thơ của Xuân Diệu.