Thơ tuyển chọn

NIỆM KHÚC THU

Nhở thương giọt nắng cuối hè
Đêm qua trời khóc vì nghe nắng sầu
Vườn thu chớm nụ mưa ngâu
Rạt rào tiếng gió hoang vu băng ngàn

Chim chiều vỗ cánh lang thang
Lên non tìm giọt nắng vàng cô liêu
Chập chùng trong ánh thu chiều
Nghe rừng thay lá theo màu thời gian

Quê hương đượm ánh dương tàn
Ngồi bên dĩ vãng nhuộm vàng ý thu.

Lương Tuyền