Thơ tuyển chọn

THU VỀ

Ngập ngừng hạ vắt ngang thu
Buồn chi gió thả mịt mù ngâu bay

Giọt rơi ướt giữa lòng tay
Ngâm vàng nụ cúc làm say khách chiều

Phía sông ngơ ngẩn nước triều
Ngừng trôi Lá bỗng liêu xiêu giữa dòng

Cuối trời vương chút nắng trong
Vàng phai nên nỗi ráng hồng chân mây

Khẽ khàng buông phiến lá gầy
Chừng như ở phía hàng cây thu về

Duyên An