Thơ tuyển chọn

HẠT MƯA NHỎ

Nắng lồng mưa nhỏ nghiêng nghiêng
Em nghiêng vành nón mơ duyên qua đường
Khép hờ tà áo mỏng sương
Che cành hoa tuyết chưa vương bụi hồng

Trung trinh đôi nhũ bồng bồng
Lá duyên phơn phớt thêm nồng làn da
Mịnh màng giọt nắng hồng pha
Làm nên đôi má lúm hoa đồng tiền
Vai thon đổ suối tơ huyền
Làn mi ươn ướt ngọc tuyền long lanh

Dậy thì ngan ngát hương trinh
Nghe thơm nhè nhẹ nghe tình yêu yêu ...
Phủ phàng khói lửa dệt thêu
Phai lời thơ hẹn - Nhạt điều giao duyên !

Lương Tuyền