Thơ tuyển chọn

Trọn Kiếp Mơ Hoa

***nguoitruongphu***

Nếu có kiếp sau, anh là hạt nắng
Đốt trời đông, thiêu đêm vắng lạnh buồn
Xoa tay ấm, dòng sầu tuông sông giá
Má em hồng, làm rộn rã lòng anh.

Nếu có kiếp sau ,xin giành thực tại
Ngã đắm mình ,trong giấc dại mơ sao
Trêu nắng gió, mộng trời cao sóng biếc
Em mỉm cười, đưa mắt liếc yêu thương.

Nếu có kiếp sau ,xin nhường bờ bến
Mộng thuyền sang, có kẻ hẹn đứng chờ
Không dang dối,một tình hờ bối rối
Nếu giận nhau ,thì mắt nói thay lời.

Nếu có kiếp sau, ghẹo trời mây trắng
Vần vũ quanh,duyên trinh trắng đêm thâu
Tan nát lệ ,chấp mưa ngâu từng giọt
Thay phù sa,đưa nước ngọt xanh đồng.

Nếu có kiếp sau ,xin làm hầu cận
Mãi mãi yêu, thôi quên giận trăng thề
Đêm ao ước,tình phu thê gắn bó
Trọn kiếp nầy, xin dâng đó trăm năm.

19.06.2011