Thơ tuyển chọn


Gởi người bạn Phú Yên

Qua Phú Yên, ghé Tuy Hòa,
Thăm người con gái kiêu sa dáng Kiều.
Bước lên Núi Nhạn liêu xiêu,
Đong đưa mây gió, nắng chiều ngả nghiêng.

Em cười duyên thật là duyên,
Phất phơ áo lụa như tiên giáng trần.
Ngọt ngào giọng nói tương thân,
Đầm Ô Loan gặp một lần đã say.

Đêm về Đại Lãnh mưa bay,
Càng nhớ hơi ấm bờ vai trang đài.
Bãi Môn hương vị tình cay,
Nụ hôn mê đắm đan cài môi yêu.

Hữu tình sơn thủy tịch liêu,
Miên man sâu thẳm đong nhiều nhớ thương.
Dẫu chia ba nhánh xa phương,
Sông Đà Rằng vẫn vấn vương sông Cầu.

Xứ Nẫu em ở phương nào?
Ta theo phương ấy bạc đầu bên nhau.
Vực Phun dào dạt sóng trào,
Vũng Rô vịnh mãi nép vào Đá Bia.

Hmhiennhan