Thơ tuyển chọn

Như Có Hồn Thu Trong Xác Lá

Thu là Thu chỉ của riêng tôi
Xuân hạ thu đông của đất trời
Trong tận cùng xa hồn thi sỹ
Nàng Thu chung thủy khắp nơi nơi

Có thấy gì không trong dáng Thu
hiu hiu gió nhẹ lách sương mù
Đâu đây rất khẽ trên cành biếc
Một lá thu vàng rơi rất Thu .

Có những lần mưa rất dịu dàng
Đủ rung vàng lá nhắc thu sang
Màn mưa lất phất giăng tơ nước
Chẳng nhắc lòng ai khóc phũ phàng .

Chân bước khẽ khàng trên lá thu
Chợt nghe sâu thẳm tiếng lòng như
Có gì ngờ ngợ trong hương sắc
Tán thán lời ai phút tạ từ !

Như có hồn Thu trong xác lá
Bay lên ráp lại vết trên cành
Gió, cả mưa thu cùng rất lạ
Ta nhìn ...tất cả rất mong manh !!!

01/15/2014
Út MưaThu