Thơ tuyển chọn

DUYÊN MƠ

Mầm Xuân cây đổ hoa nồng
Ngát hương thơm toả hít lồng vào tim
Mộng vào giấc mộng thật êm
Dạo chơi vườn nhớ hình em bóng chàng

Buồn vươn một chút ngỡ ngàng
Len vào tâm ảnh nhẹ nhàng duyên mơ
Bàn tay chạm phải dây tơ
Buộc vào lại tuột làm ngơ ngẫn hồn

Lạnh luồng vào dạ héo hon
Sợi dây hồng thắm quắn tròn nằm yên
Cõi lòng đụng đến niềm riêng
Trở mình thức tỉnh chợt phiền vây quanh

Giấc mơ dâng giọt long lanh
Trào lăn xuống nỗi mõng manh của đời
Nhìn quanh không thấy dáng người
Chỉ ta với bóng in nơi vách tường

Cuối đầu bóng gọi nặng thương
Tên ai vang dội tâm nhường lặng thinh
Ngồi nghe tiếng gọi vô hình
Mộng ơi là mộng vườn tình rộ đau...

Niệm Tâm
02-10-2014