Thơ tuyển chọn

GÓI MÂY TRONG ÁO

Gói mây em gửi áo trời
Dấu trong đáy mắt em phơi sóng tình

Lối về cầu gió chênh vênh
Rèm mưa che khuất gập ghềnh bước ai

Cô đơn thâm thẫm bờ vai
Lặng trong tiếng bấc dấu hài nửa khuya

Chập chùng sương lạnh màn thưa
Thân chưa đủ ấm tình chưa đủ nồng

Một mình phận mọn long đong
Chỉ có tấm chồng em cũng lỡ duyên

Bây giờ bến mới đợi thuyền
Biết đâu may rủi thủy nguyền ba sinh

Bạc đầu cũng nợ hư vinh
Bôn ba rồi cũng chỉ mình với ta

Em về mở áo đêm qua
Chút mây quấn quít áo nhà vẫn hương...!

NgayXuaPhungThi