Thơ tuyển chọn

Lời tình trong ánh mắt

Êm mát như dòng suối mơ,
Gợi ta viết những bài thơ tâm tình.
Dịu dàng
lúng liếng mắt xinh,
Nguồn sáng em thắp bình minh cuộc đời.

Hữu tình chi lắm mắt ơi!,
Để ta đọc mãi bao lời yêu thương.
Sáng trong như một tấm gương,
Mà như bể thẳm trùng dương nhốt người.

Long lanh ánh mắt khóc cười,
Gieo bao cảm xúc buồn vui ta rồi.
Dẫu đi cuối đất cùng trời,
Ngút ngàn tầm mắt khó rời được nhau.

Dây trầu đã bén hương cau,
Em đem bóng mắt cắm vào tim ta.
Cộng sinh luồng sóng giao thoa,
Mắt nằm trong mắt chói lòa nợ duyên.

Hmhiennhan