Thơ tuyển chọn

Anh thầm hỏi ...?

Đã mấy lần anh định bỏ làm thơ
Bởi nhớ em, không thể nào nghĩ được
Những con chữ cứ chập chờn phía trước
Kéo nó vào nó chẳng chịu theo anh...

Chiều... lại chiều...
Lững thững ngắm biển xanh
Nhìn con sóng vuốt ve bờ... hôn khẽ
Anh thầm hỏi: biển còn yêu như thế
Sao chúng mình chưa thể... đắm say nhau?

Đêm... nhiều đêm
Trằn trọc suốt canh thâu
Nghĩ mà tiếc...
buổi quen đầu... nhanh quá!
Tâm sự vài câu...
Nghĩa – tình sâu... chưa thỏa!
Hẹn nhau sang hạ...
Anh sẽ đợi em về!

Tuấn Phong