Thơ tuyển chọn

Chim Đa Đa

Thấm thoát trôi qua đã mấy mùa
Rừng buồn não nuột tiếng đa đa
Thầm thương phận gái nơi xa xứ
Trộm nhớ đời trai ở cạnh nhà.

Nắng cháy niềm thương khi đứng bóng
Sương tàn nỗi nhớ lúc đêm qua
Vâng lời chữ hiếu, yên lòng mẹ
Phụ bạc tình riêng dẫu thiết tha.

Đa đa có hiểu thấu cho ta
Chối bỏ tình gần, chọn xứ xa
Nhớ mẹ thương cha, sao dám trách
Trông người ngóng bạn, tháng ngày qua.

Miền đông nắng gió, đêm sương giá
Đất đỏ màu tim, nhớ diết da
Nơi ấy miền tây, xanh nuối tiếc
Đừng buồn nỗi nhớ, phận đa đa.

Tháng 10.1974

Anh Thi Đi