Thơ tuyển chọn


Đà Nẵng Một Cõi Thân Thương

Nhớ Đà Nẵng sóng lao xao,
Cực biên nóng lạnh gió Lào miền Trung.
Hải Vân đèo núi mông lung,
Lăng Cô ,Bãi Bụt em chung lối về.

Sơn Trà , Điện Ngọc ,Mỹ Khê,
Nam Ô, Liên Chiểu cận kề đôi ta.
Chẳng ngại non nước nẻo xa
Kim Liên, Thủy Tú thiết tha tháng ngày.

Ngủ Hành Sơn tiếp Chân Mây
Đong đưa dấu ấn đắm say hương tình.
Dẫu mai đời có linh đinh
Bà Nà , Núi Chúa ,bóng hình còn vương.

Biết bao tình cảm thân thương,
Góc trời Đà Nẵng khói sương bềnh bồng.
Núi liền núi, sông liền sông,
Thắm duyên sơn thủy xanh trong tiếng cười

Nguyễn Hiền Nhân