Thơ tuyển chọn


BUÔNG TAY !..

Bàn tay em
Chai sần vì mưa nắng
Mỗi ngón đời
Dài ngắn.. đã bao phen
Nghiêng bên này
Sóng sánh cuộc bon chen
Xoay bên đó.. ướt hoen ..niềm cơ cực
Anh nắm lấy bàn tay lòng rưng rức
Ngón sen hồng , đủ sức nữa hay không?
Để anh dìu qua hết những gai chông
Em sẽ thấy tay mình không đơn lẻ
Nhắm mắt lại.. để nghe hồn rung khẽ
Một chút buồn...
Nhè nhẹ ...
Gởi vào mây
Không thể nào... trao hết nổi đắng cay
Đành cam chịu,
Hãy buông tay
Người nhé...

Xuân Quỳnh