Thơ tuyển chọn

MÙA BÁO HIẾU

Kiếp này bất hạnh vương mang
Công danh sự nghiệp lỡ làng trắng tay
Nhìn mẹ... mà mắt thấy cay
Mùa báo hiếu đến nhân ngày Vu Lan.

Hoa hồng trên áo đang mang
Mẹ vẫn còn đấy…lòng càng xót xa
Bóng hạc giờ đã xế tà
Đôi mắt sâu thẫm mờ lòa vì con.

Lưng còng thể xác héo hon
Một thời lam lủ bào mòn tuổi xanh
Mong sao con lớn trưởng thành
Việc nhà nợ nước tung hoành chí trai.

Nhọc nhằn đè nặng đôi vai
Thức khuya dậy sớm miệt mài lo toan
Nào ngờ phận số trái ngang
Trở về với tấm thân tàn…mẹ đau.

Mái tóc đã bạc trắng phau
Xa trời gần đất… biết sao đáp đền
Ân sâu nghĩa nặng chẳng quên
Vu Lan sám hối… quỳ bên mẹ hiền…

Mặc Nhân Sơn