Thơ tuyển chọn

Phôi pha

Ta về trong giấc chiêm bao
Nghe môi mặn đắng hư hao phận này!
Thì ra đôi mắt đang cay...!
Đường trần mỏi mệt trắng tay cuộc đời.

Liêu xiêu riêng một góc trời
Kiếp này đã lỡ... hẹn người kiếp sau?!
Nghìn trùng xa cách lòng đau
Tiếc thương rồi cũng xa nhau một đời!

Đường tình hai ngả xa vời
Cách lòng xa mặt đầy vơi muộn phiền
Kể từ mưa tạt gió xiên,
Người đây kẻ đấy ngả nghiêng võng sầu.

Niềm riêng từ đó vùi sâu,
Cuối sông ta nhớ giang đầu người mong!
Người về ôm mộng trăm năm,
Ta về một bóng xa xăm mỏi mòn.

Cung đàn lỗi nhịp không còn
Dở dang giấc mộng sắt son ta người!..

-Ladieubong-