Thơ tuyển chọn

VỌNG TÌNH ĐI QUA.

Mưa về chạm gót qua tim.
Hôn mê tỉnh thức đi tìm người xưa.
Nghiêng vai trả nắng mới vừa,
Sưởi cho ngày tháng vẫn chưa ấm lòng.

Rụng từng cánh lá thu phong.
Trải dầy khỏa bóng vết buồn bơ vơ.
Dừng chân gục ngả bên bờ,
Vần thơ chấp cánh trong mơ lạc về.

Thiếp say thềm vắng hoang mê.
Vũng lầy nhân thế còn ràng buột nhau.
Nghe hồn trổi sóng lao xao,
Bóng câu qua cửa đổi màu xuân xanh.

Nhặt gom kịp bước song hành.
Ta về miền đó trong lành thương yêu.
Còn một câu niệm giáo điều,
Mình cùng sám hối đốt thiêu quãng đời.

Ngõ về thanh thoát phai vơi.
Gió chiều vời vợi tiễn người ra đi.
Cùng nhau liền cánh thiên di,
Xoay quanh kết chuỗi thành vì sao thương.

nguyễnhoànghồng