Thơ tuyển chọn


ƯỚC HẸN VỀ CÙNG

Dấu yêu thuở ấy có còn
Vương mang một chút dỗi hờn ngày xa
Để vây ủ kín chiều tà
Làm cho lạc bóng đôi ta mất rồi

Nên đêm thả giấc buồn trôi
Chia hai lối bước bên đời từ đây
Tình em theo gió vui say
Cho anh lặng lẻ hôm nay hỏi lòng

Chẳng bao giờ đá đơm bông
Tiếng yêu ngày đó là không đợi chờ
Tình anh vốn chỉ là mơ
Chiều loang loáng bóng xa mờ vì đâu

Bàn tay nắm được bao lâu
Mà sao ngoảnh mặt quay đầu bước đi
Từ nơi con sóng thầm thì
Gởi em biển cạn còn gì nhớ nhung

Lần thôi cách biệt muôn trùng
Mây không ước hẹn về cùng bên nhau...

Bụi Thời Gian