Thơ tuyển chọn

Có muộn không anh ?

Em đem giấu
Muộn phiền vào tim nhỏ
Đón nhận anh
cho đời bớt âu lo.

Tình anh trao
Ta kẻ nhận người cho
Và em biết...
còn nợ anh nhiều lắm.

Món nợ tình
Muôn đời không trả hết
Vật chất nào
trải lối để em qua.

Tri ân anh
Tình ấy chẳng phôi pha
Dây tơ hồng
lại một lần buộc chặt.

Em cho anh
Nụ cười và nước mắt
Chút muộn màng
còn lại của đời em...

Ngày Xưa