Thơ tuyển chọn


SỢ...

Em sợ lắm!.. Em rất sợ ngày mai
Sợ tình đến rồi đi ai đâu biết !
Vừa ngọt đôi môi đã sầu ly biệt
Sợ đêm về thương tiếc một mình thôi!

Sợ ngày mai lệ tuôn mãi trong đời
Sợ đêm vắng em một nơi gối lẻ!
Trên lối vắng, bơ vơ - em sợ lắm!
Sợ tình phai sắc thắm mộng tan nhanh

Sợ ngày mai tình sụp đổ tan tành
Vui duyên mới lạnh lùng anh quay gót!
Em sợ lắm sợ mang nhiều tiếc xót
Lời yêu thương ngon ngọt sẽ phôi pha

Tình cho nhau sâu đậm cũng nhạt nhòa
Còn lại em cuối đường đà kiệt lực!
Anh! Anh hãy nắm tay em truyền hơi sức
Giữ chút tình còn sót lại trong tim!..

__Ladieubong__