Thơ tuyển chọn


TRỐNG TIM

Ta đâu có tội tình chi
Mà thôi thúc nhịp...nỗi gì vậy tim?

Cố nguôi sao chẳng thể gìm
Bóng sa chân trượt chết chìm đáy ao.

Phải chăng vướng cái nao nao
Dùi khua trống thúc đổ nhào giấc mơ.

Đêm về bóng trộn với thơ
Nửa mê nửa tỉnh vu vơ sóng cồn

Chập chờn dáng nữ đầu thôn
Mắt sa lửa bỏng tim dồn đáy sâu.

Chỉ vì...tha thướt áo nâu!
Để tim gõ cái đâu đâu...giữa trời!

Phạm Ngọc Vĩnh