Thơ tuyển chọn


CÓ MỘT THÁNG BA

Em về cõi đất nâu nằm
Cỏ xanh chợt ấm hương trầm tháng ba
Có người đến gởi cành hoa
Chẳng thân mà cũng không xa thuở nào.

Tháng ba vai trễ yếm đào
Võng đưa giọt nắng gieo vào lá thưa
Xuân hồng mộng mị giấc trưa
Hồn hoa đợi bướm tưới mưa lên tình.

Tháng ba em bỗng một mình
Nằm im khép mắt không nhìn lại anh
Cõi về sao quá mỏng manh
Đìu hiu với đám cỏ xanh ướt mềm.

Hương trầm thoảng chút dịu êm
Cánh hoa đời tiễn đến miền vô ưu
Gió xoay con trốt bụi mù
Tháng ba cùng với thiên thu cõi về.

Duyên An