Thơ tuyển chọn


ĐỪNG...

Đừng!
Đừng nhìn thế nhé
Em!
.
Để tê đầu lưỡi
Để hoen môi mềm
Để như ...đã!
Để như...quên!
Để cho ai cứ phát phiền...
Khổ trông
.
Nhìn gần
Vấp trận cuồng dông
Nhìn xa
Sa đắm
Sông băng chết chìm
.
Mai về
Khéo vỡ bầu tim
Van em
Em hãy đừng nhìn
Thế như!
.
Cái nhìn
Bao những cuồng si
Lấp tràn đáy mắt
Đổ đi vẫn đầy
.
Đừng!
Đừng nhìn
Để cuồng quay
Anh tan thành gió
Gió...
Bay về trời
.
Thôi đừng
Đừng thế em ơi
Cái nhìn
Nhìn khiến rụng rơi...
Thôi đừng!.

Phạm Ngọc Vĩnh