Thơ tuyển


NỖI NHỚ DỊU ÊM

Anh ngồi
Tí tách giọt rơi...
Giọt vo nỗi nhớ
Giọt khơi nỗi buồn

Nhớ em
Êm dịu màn đêm
Càng mau khúc nhạc
Càng thêm dậy trào

Nhớ em
Biển cũng thành ao
Anh ôm nỗi nhớ
Trộn vào bóng đêm

Vẫn là nỗi nhớ dịu êm
Đi vào tình sử
Tấu lên giữa trời

Mưa bay réo rắt
Tình ơi!
Anh ngồi lặng đếm
Đầy vơi
Vơi đầy...

Phạm Ngọc Vĩnh