Thơ tuyển


BỤI PHẤN

Ngày em đi bỏ quên làn bụi trắng
Rơi nhạt nhòa trên mái tóc xanh êm
Bỏ sau lưng cánh phượng đỏ bên thềm
Mang đi hết vui buồn trong kỷ niệm

Gian lớp nhỏ lặng im chiều nắng đổ
Tàng cây buồn xao xác gió cô liêu
Sân trường vắng bước chân thời cắp sách
Lối xưa về nghe xao xuyến bâng khuâng

Trang lưu bút xếp rồi em không mở
Bụi phấn bay theo ngày tháng xa mờ
Biết không em trường cũ vẫn đợi chờ
Trong nỗi nhớ chợt quên màu phấn trắng.

Cỏ Biếc