Thơ tuyển


Chiều qua đi

Ta chia tay vào mùa hoa phượng đỏ
Em quay về lối nhỏ nắng vàng đi
Nghe tình yêu được mất sót lại gì
Chỉ có gió bên ta là khoảng trống.

Cung đàn xưa ngân lên nghe trầm bổng
Nếu chạnh lòng xin gọi cố nhân ơi
Tình đã vơi theo con sóng bên đời
Nên đâu biết cho thời gian trôi mãi.

Cũng đã có một lần anh trở lại
Với con đường phượng đỏ chẳng còn ai
Tiếng ve kêu khàn giọng xót xa ngày
Người không đợi...ta về thêm vô vọng.

Bụi Thời Gian