Thơ tuyển


TÌM LẠI VẦN THƠ

Nay về tìm lại vần thơ
Cột bên cái gốc...ngày xưa trốn tìm
Bao lần vồ hụt...thót tim
Vỏ nang sần sụi còn in vết nhòa.

Chỗ nào dụi mắt tay xoa
Đuổi nhau trốn đuổi vẫn là...đuổi nhau
Để giờ lần khắp chỗ đau
Dầu loang phai nhạt sắc màu thời gian.

Gột thơ bao quãng mơ màng
Chỉ là vết bụi tràn lan xóa nhòa
Người đi trốn phía trời xa
Để người đuổi ánh xế tà buồn trông.

Gột thơ gột cái hư không
Còn đâu dáng bóng mà mong kiếm tìm
Nay về giữa chốn lặng im
Găm mây kết tóc mò kim đáy trời.

Thơ nâng chẳng thể cất lời
Vắng tanh thềm dậu lặng vời buồn teo
Lấy không làm có buông treo
Tan trong làn khói mang theo trốn tìm.

Phạm Ngọc Vĩnh