Thơ tuyển

TRẢ...

Hôm nay gói ghém yêu thương
Nhờ mơ mang đến Mộng Thường dùm ta
Hôm nay gom những lá hoa
Nhờ mây gió chở đi xa muôn trùng.

Từ nay hai chữ thuỷ chung
Tặng Người giữ hộ tương phùng cùng ai
Từ nay hình bóng trang đài
Xum xuê áo cưới bên Ngài hợp hôn.

Xin trao từng những bồn chồn
Trả cho ta hết tâm hồn trắng trong
Trả bao yêu nhớ mặn nồng
Trả ngàn thao thức nỗi lòng cho ta.

Pháo hoa đỏ rực khoảnh nhà
Tiếng cười tiếng nói tiếng ca rộn ràng
Còn riêng ta vẫn bẽ bàng
Nhìn Người hạnh phúc thênh thang mộng vàng,

Cuộc đời ta lại lang thang....

Mùa Đông