Thơ tuyển


Mưa qua lối cũ

Một buổi nào bước giữa lối đi xưa
Màn mưa kéo vội về gieo trắng xóa
Hàng cây buồn rũ mình ôm kỷ niệm
Vai lạnh gầy mang nặng những cô liêu...

Người không hiểu hay chẳng cần phải hiểu?
Những điều tôi giấu kín tận đáy lòng
Còn nhiều lắm bao điều tôi chưa nói
Nhưng bây giờ nói cũng để mà chi...

Tiếng mưa rơi mòn mỏi, gió thầm thì
Lời ly biệt hay xót thương an ủi?
Chuyện tình đời ít may sao nhiều rủi
Nên chạnh buồn se sắc những niềm riêng...

Bao nhiêu lâu nuôi nấng những ưu phiền
Nay lạc bước trở về con đường nhỏ
Vẫn còn đó màu hoa chiều chớm đỏ
Nhưng ướt rồi, lẻ cánh bởi cơn mưa...

Cỏ Biếc