Thơ tuyển

Thuyền Nhỏ Khó Đến Bến Xa.

Lòng em chia mấy nhánh sông?
Ta con thuyền nhỏ thả rong mái chèo.
Sóng xô ghềnh đá trăng treo
Thuyền ta mấy lượt thả neo chòng chành.

Trời chưa xác định làn ranh,
Cho ta tổ ấm yên lành bên em.
Mấy khi sóng lặng gió êm
Nên thuyền tình phải lênh đênh sông dài.

Lòng em hết cạn lại đầy
Để hồn ta mãi lưu đày biển mơ
Má hồng mắt biếc vào thơ
Tỉnh say Lan Điệp nối bờ tương thông.

Cầu Vồng từng bắt bến sông,
Nhưng lỡ cơ hội hiệp thông chung nhà
Chỉ vì hội chợ phồn hoa
Cuốn em trôi ngược bến xa vô tình.

Thôi đành mộng mãi phiêu linh
Thuyền hoa thiệp cưới tạm đình sông mơ
Theo con sóng lớn lững lờ,
Biết đâu hai đứa phải chờ thiên thu.

Nguyễn Hiền Nhân