Thơ tuyển


LÊN VỚI SA PA

Một ngày lên với Sa Pa
Một ngày mây níu trời xa khó về
Cổng Trời sương thả bùa mê
Lâng lâng lạc bước câu thề bỏ quên.

Dắt tay mình đỡ nhau lên
Lần theo từng bậc mà nghiêng đất trời
Lối nào người gửi câu mời
Lối nào vời vợi đất trời Sa Pa.

Ngựa thồ khánh nhạc reo ca
Còn vương nẻo gió la đà sương rơi
Mai về gom nắng miền xuôi
Tặng mây Thác Bạc cho người mộng mơ.

Giấu lòng buông gió thả thơ
Đợi nhau sương trắng ...mãi chờ đợi nhau.

Phạm Ngọc Vĩnh