thơ tuyển


Năm mới chúc ĐẠI GIA ĐÌNH VNTHIVANDAN hạnh phúc thăng hoa!

CHÚC XUÂN

Khai bút đầu năm chúc mọi nhà
Mai - Đào bung sắc thắm màu hoa
Cháu con hồ hởi vui đàn hát
Bè bạn quây quần mộng nhạc ca
Mỗi một xuân sang thêm sức trẻ
Mỗi mùa tết đến bớt vai già
Đường lên rộng rãi thênh thang bước
Khai bút đầu năm chúc mọi nhà.

Phạm Ngọc Vĩnh