Thơ tuyển

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba.

VNTHIVANDAN.NET

CHÀO MỪNG NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG